Zobrazit navigaci

Spolek rodičů - Osmička

Osmička, z. s. je spolek rodičů a přátel Základní školy Komenského 78. Z členských příspěvků členové spolku podporují školu v jejích aktivitách rozvíjejících v žácích pozitivní a zdravý vztah k životu. Finančně tak spolek přispívá např. na Noc s Andersenem, preventivní besedy a akce pro třídní kolektivy, sportovní aktivity, anglické či recitační soutěže, investuje do obnovy knižního fondu ve školní knihovně nebo do robotického vybavení počítačové učebny, sponzoruje akce dětského školního parlamentu, spolupodílí se na některých školních akcích – např. Advent ve škole. V minulosti má za sebou také nemálo vlastních úspěšných akcí, ať už se jedná o školní večírky, zájezdy pro rodiče a děti, organizaci dětských dnů, drakiády nebo pálení čarodějnic. Aktivní je především výbor spolku, který do svých řad vítá každého nadšeného člena.


Školní tančírek 11. 3. 2023 byl zrušen.