Zobrazit navigaci

Podatelna školy

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů v rozsahu § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

a) Adresa podatelny: Komenského 78, Zlín-Malenovice, PSČ: 763 02

b) Úřední hodiny (Úřední hodiny podatelny v době školního vyučování)

  • Pondělí – Pátek v čase 7:30 – 13:00
  • Během letních prázdnin budou úřední hodiny vyvěšeny na vstupních dveřích.

c) Elektronická adresa: skola@skolamalenovice.cz

d) Identifikátor datové schránky: byumuna

e) Další možnosti elektronické komunikace: e-mailové schránky školy, prijmeniZAVINÁČskolamalenovice.cz

f) Přehled podporovaných datových formátů dokumentů v digitální podobě:

Škola přijímá všechny níže uvedené formáty elektronických příloh datových zpráv. Pro zasílání elektronických dokumentů doporučujeme přednostně využívat formáty:

  • statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty ve formátu PDF/A,
  • statické obrazové dokumenty ve formátu PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF,
  • dynamické obrazové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, GIF,
  • zvukové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, WAV, PCM,
  • databáze ve formátu XML a DTD

Technické parametry: ve velikosti do 5 MB (dokument vč. příloh)

g) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě:

  • CD, DVD, USB FLASH

h) Postup v případě zjištění závad u přijaté datové zprávy:

Datové zprávy, které jsou neúplné, neodpovídají svým formátem stanoveným podmínkám nebo je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebudou podatelnou zpracovány. Pokud lze určit odesílatele takové datové zprávy, podatelna jej vyrozumí o vadách podání a stanoví postup pro jejich odstranění.

V případě, že přijatá datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není předána podatelně ani nijak dále zpracovávána a je trvale odstraněna. Odesílateli v tomto případě není odeslána potvrzující datová zpráva o přijetí podání.

i) Postup v případě zjištění vad u přijatého dokumentu v analogové podobě:

Pokud lze určit odesílatele neúplného nebo nečitelného dokumentu, podatelna jej vyrozumí o vadách podání a stanoví postup pro jejich odstranění. Nepodaří-li se vady dokumentu odstranit nebo nelze určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.