Zobrazit navigaci

Školní jídelna

Pozor! 

Stravování pro cizí strávníky je nově od 11:45 - 12:15. Cena oběda je nově stanovena na 110,- Kč.


Vážení strávníci,

objednávání obědů je možné na adrese: ZDE

Výše stravného

Výše stravného se řídí:

- vyhláškou č.84/2005Sb.
- vyhláškou č. 107/2005Sb.

Ceník stravného od 1.9. 2023

  • 6-10 let: 30 Kč.
  • 11-14 let: 32 Kč.
  • 15 a více let: 34 Kč.
  • zaměstnanci: 34 Kč.
  • cizí strávníci: 110 Kč.
  • cena čipové karty je 90 Kč

Podle vyhlášky č.107/2005Sb. o školním zařízení §4, odst.9, se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školského zařízení pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.

Placení stravného

Ve školní jídelně je zaveden stravovací systém na čipy. Každý strávník si nejprve zakoupí čip v hodnotě 90 Kč a bude mu zřízen účet, na který si bude vkládat peněžní částku. Při každém objednání oběda se tato částka poníží o hodnotu jednoho oběda.

Stav konta si každý strávník může zjistit:

  • denně na obrazovce terminálu
  • osobně nebo telefonicky v kanceláři ŠJ

Vážení zákonní zástupci,
chtěli bychom Vás upozornit na jediný způsob platby stravného v naší školní jídelně, a to prostřednictvím INKASA, které si zřídíte ve své bance (možné na internetovém bankovnictví). Inkaso je nutné zřídit do 20.9.2019 z důvodu stržení platby na měsíc říjen. Příslušné dokumenty k provedení této změny naleznete na webových stránkách školy, odkud si je vytisknete a pošlete vyplněné do školy. Doporučujeme si navolit vyšší limit, z důvodu budoucího zdražování cen stravného.

Poslední možnost dobití kreditu v hotovosti je v tomto týdnu od 2.9.2019 – 6.9.2019. Poté se hotovost již přijímat nebude.

Při ztrátě nebo poškození čipu si strávník musí zakoupit nový čip, na který se převede finanční zůstatek. Je zde možnost zablokovat ztracený čip a tím zamezit neoprávněnému použití.