Zobrazit navigaci

Adopce na dálku

Od roku 2012 prostřednictvím Nadace mezinárodní potřeby podporují naši žáci v rámci adopce na dálku děti z méně rozvinutých zemí světa. K tomuto účelu pořádáme v rámci naší akce Advent ve škole každoročně trh výrobků našich žáků z různých hodin výtvarných či pracovních činností, jehož výtěžek putuje na úhradu školného adoptovaným dětem. Takto naši žáci umožnili vystudovat již Kalpaně z Nepálu, která se stala učitelkou v klášteře, v současné době podporují ve studiu Emmanuela z Ugandy, který studuje poslední ročník střední školy, a Bibattu z Burkiny Faso, která studuje 8. ročník, což odpovídá našemu 2. ročníku střední školy. Věříme, že i tímto způsobem se z našich žáků stávají empatičtí lidé, kteří přemýšlejí nad ostatními a jimž solidarita s těmi, kteří se narodili do nelehkých životních podmínek, není cizí. Díky dopisům, které si příležitostně s adoptovanými dětmi vyměňují, si také mohou procvičovat angličtinu.