Zobrazit navigaci

Historie

I když podle Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT zahájila naše škola činnost 14. 3. 1996, je její historie nesrovnatelně delší.

Poprvé se přítomnost učitele v Malenovicích zmiňuje k roku 1690, ale už mnohem dříve zde při kostelu škola určitě existovala. Historie školy tak, jak ji známe dnes, je neodmyslitelně spojena s první polovinou 19. století, kdy „vrchnost dala na stavbu školy stavivo a obec při stavbě robotovala…“. Takto byla postavena nejstarší školní budova na městečku, dnešním Jarolímkově náměstí. Tato škola plnila funkci obecné školy, do roku 1914 se čtyřmi třídami, poté s šesti. Pokud chtěli žáci pokračovat ve vzdělání, museli docházet většinou do Zlína do školy měšťanské.

V roce 1920 Zemská školní rada moravská v Brně povolila zřízení smíšené měšťanské školy v Malenovicích a vyučování v ní se zaměřením živnostensko-hospodářským bylo zahájeno 16. září 1920 s 56 chlapci v 1.A a 54 dívkami v 1.B.

Stará školní budova přestala svou velikostí stačit, proto bylo rozhodnuto o stavbě nové budovy pro potřeby měšťanky. Ta byla také za finančního přispění firmy Baťa v roce 1934 postavena v dnešní ulici Komenského, od roku 1935 nesla jméno Masarykova měšťanská škola v Malenovicích a je základní budovou naší školy. K té postupně přibyla v roce 1975 budova jídelny a kuchyně, v roce 1980 pavilon 1.stupně a v roce 1986 bylo přistaveno školní hřiště.

18 tříd prvního a druhého stupně základní školy tedy funguje v prostorách, které se i nadále snažíme udržovat, zvelebovat a modernizovat tak, aby odpovídaly trendům moderního vzdělávání.