Uzavření školy dne 27. listopadu 2023 z důvodu stávky

22/11/2023
Základní škola

Uzavření školy dne 27. listopadu 2023 z důvodu stávky


Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v úterý 21. 11. večer skončilo jednání školských odborů s ministrem školství, které se týkalo financování resortu školství v roce 2024. Protože nedošlo k dohodě, vyhlásili zaměstnanci mateřských, základních a středních škol na pondělí 27. listopadu 2023 celodenní stávku.


Naše škola se této stávky zúčastní také, a to zejména z níže uvedených důvodů:

  • nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, tedy snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy,
  • neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. vychovatelky, psychologové, speciální pedagogové),
  • snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat inkluzi v podobě, která je nyní,
  • snižování maximálního počtu hodin, které může škola využít pro výuku, což by zamezilo možnosti výuky v menších skupinách, dělení žáků apod.
  • snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků a výpočetní technika pro žáky.


Protože se do stávky zapojí všichni zaměstnanci, musí ředitel školu uzavřít z objektivní příčiny nemožnosti zajistit chod školy. Mimo provoz bude i školní družina a školní jídelna.

Víme, že to pro některé z Vás znamená komplikaci při zabezpečení především menších dětí, ale věříme, že tuto situaci pochopíte.


Vedení školy