twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
28 Čer
náhled

Předposlední den školního roku jsme vyrazili do dětského lanového centra v Otrokovicích. Příští rok přechází děti na druhý stupeň a budou mít novou třídní paní učitelku. A tak jsme se museli řádně rozloučit. Celé lanové centrum jsme měli  jenom pro sebe. Vyzkoušeli jsme všechny atrakce – trampolíny, lanovou dráhu, lanovku a všechno ostatní. Byl to opravdu báječný den. Všem přeji krásné prázdniny plné nových zážitků a úspěšný start do nového školního roku. Bude se mi po vás stýskat.                     ... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
27 Čer
náhled

Jako každoročně, třída IV.A ukončila svůj školní rok v Prštném u třídní učitelky. Letos nám slunné počasí vyšlo. Užili jsme si koupání a také grilování. Všem žákům přeji radostné prázdniny plné zážitků a rodičům klidnou dovolenou. Tř.uč. IV.A  J. Pastyříková                       foto  

27 Čer
skola_obrazek_150x1501

Milí rodiče a přátelé školy, děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám projevili ve školním roce 2018/2019. Dalajláma řekl, že „prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se“. Vážíme si toho, že i Vy nám pomáháte, abychom toto poslání mohli naplňovat. Našim žákům přejeme, aby si o velkých prázdninách řádně odpočinuli a načerpali nové síly potřebné pro svůj další rozvoj. Vedení a zaměstnanci Základní školy Zlín, Komenského 78  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
25 Čer
ps

V pondělí 24. 6. odpoledne se v učebně hudební výchovy již počtvrté konala školní pěvecká soutěž „pro žáky druhého stupně a odvážné zpěváky z pátých tříd“, jak zní její podtitul. A právě pátý ročník byl letos zastoupen nejsilněji – kromě účinkujících získala letos soutěž i moderátora Michaela Vrbu a DJ Matěje Kalíka (oba 5.A). Michael zúročil své zkušenosti z dramatického kroužku a soutěž moderoval cool stylem, kdy nezapomněl soutěžícím položit jednu nebo dvě otázky před vystoupením i bezprostředně po něm. Ve... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
25 Čer
nova-nemocnice-zlin_ilustracka

V pátek 16.6. se úspěšné děti z naší školy – Šimon Kolařík z 3.A a Milan Svoboda z 6.B zúčastnili vernisáže výtvarných prací v 16. etáži Baťova mrakodrapu. Byli oceněni za 1. místo ve výtvarné soutěži „Namaluj, jak si představuješ novou nemocnici“.  Veronika Vondrová z 5.B získala čestné uznání. Všem srdečně gratulujeme. Zapsala p. uč. Blokešová  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
19 Čer
sdr

V pátek 31. května se dva žáci naší školy zúčastnili ve Vsetíně slavnostního vyhlášení literární soutěže „Jeden příběh dvojím perem aneb Děti přetváří českou literaturu“. Přestože konkurence byla veliká, do soutěže bylo posláno přes sto literárních prací, oba naši žáci sklidili úspěch. Jana Kledrovce odměnila odborná porota čestným uznáním, Jakub Soska obsadil dokonce krásné 3. místo. Oběma žákům gratulujeme.  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...