twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
16 Kvě
skola_obrazek_150x1501

Vážení rodiče, dnes 16. 5. 2019 proběhnou třídní schůzky a pohovory pro I. stupeň v čase od 15:30 do 17:00 a pro II. stupeň od 16:00 do 17:30 .  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
3 Kvě
utulek

V měsíci dubnu se mnoho škol zapojilo nejrůznějšími akcemi k oslavám Dne Země. My bychom rádi navázali na akce z uplynulých let, které byly díky Vám všem velmi úspěšné. Jedná se o materiální sbírku pro čtyřnohé kamarády, kteří dočasně žijí v psím útulku na Vršavě, než najdou opravdový domov. Proto Vás všechny opět prosíme o podporu. Němé tváře potřebují nejen kvalitní granule, konzervy, pamlsky a piškoty, ale pomohou i deky, pelíšky, obojky, vodítka, hračky nebo stelivo pro kočky. V minulých letech jsme hromadili i větší kusy textilu.... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
29 Dub
denZeme

26. dubna se za krásného slunečného dne konaly na druhé stupni každoroční exkurze ke Dni Země. Letos se žáci 6. ročníku podívali do třídírny odpadu ve Zlíně – Loukách a zjistili, proč je dobré třídit a na co vše se dají odpadky znovu využívat. Žáci 7. ročníku zavítali do psího útulku na Vršavě a omrkli čtyřnohé kamarády, kterým taky naše škola pomáhá – ať už ve formě finanční či materiální sbírky. Žáci 8. ročníku se vydali svižným tempem na Mladcovou a navštívili skládku Suchý důl. Tuto návštěvu by měl absolvovat každý... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
25 Dub
p

V rámci projektu MAP II v ORP Zlín mohou školy, učitelé i rodiny využít nabídku specialistů podpory školských poradenských pracovišť. Mgr. Monika Fojtáchová podpora efektivní komunikace (žák – žák, učitel – žák, učitel – rodič, učitel – učitel), školní mediace a facilitace jako cesta k efektivnímu řešení konfliktu, supervize (pro pedagogy, individuální, případová, skupinová) podpora a spolupráce s metodikem prevence při tvorbě plánu preventivních aktivit, individuálně výchovného plánu u žáka s projevy problémového chování včasná... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
23 Dub
poezie

V úterý 16. dubna jsem se s Rozárkou Kunovskou a její básničkou O nezvedených kůzlatech zúčastnila krajského kola recitační soutěže. Nejmladší kategorie měla 11 soutěžících členů, hodnotili různí porotci ze základních uměleckých škol, kteří dětem poskytovali cenné rady pro další léta jejich soutěžení. Jelikož nejmladší kategorie, do níž Rozárka patří, je nepostupová, bylo pro ni  krajské kolo konečným cílem. Rozárce gratulujeme a do dalších let přejeme hodně dalších nejen recitačních úspěchů. Zapsala: p. uč. Blokešová  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...