twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
10 Zář

Pozvánka na školní večírek

Schůzka výboru Osmička 29.1.2018

Schůzka výboru Osmičky 13.11.2018

Schůzka výboru Osmička 12.9.2018

Schůzka výboru Osmička7.6.2018

Schůzka výboru Osmička7.6.2018

cyklozájezd 8.5.

Schůzka výboru Osmička1.3.2018

plakát na večírek

Schůzka výboru spolku Omička 16.1.2018

Schůzka výboru Osmička 26.10.2017

Schůzka členů výboru spolku Osmička – 11.9.2017

zájezd Brno

Schůzka výboru Osmičky 5.4.2017

info pro rodiče zájezd 8.5.

Vážení rodiče,

spolek rodičů a přátel naší školy Osmička,z.s. pořádá pro rodiče a žáky naší školy v pondělí 8.5.2017 zájezd.

Předběžný program zájezdu:

7.15 – odjezd z parkoviště pod školou

9.00 – Paseky – Arboretum Makču Pikču – nádherná a veliká čedičová skalka z bývalé skládky, možnost zakoupení rostlin http://www.arboretumpaseka.cz/

11.00 – Šternberk na Moravě – variabilní program – 1.možnost – prohlídka hradu Šternberk na Moravě, 2. možnost – Expozice času v Muzeu času , čas na oběd

https://www.hrad-sternberk.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy

http://www.expozicecasu.cz/?page=o_expozici

14.30 – Čechy pod Kosířem – variabilní program – 1. možnost – úchvatné Muzeum kočárů, 2. možnost – nově otevřený zámek Čechy pod Kosířem – lze zvolit klasickou zámeckou expozici se zmínkami o působnosti Josefa Mánese, nebo Muzeum filmů Jana a Zdeňka Svěrákových, případně se můžete jen toulat nádherným zámeckým parkem. Rozhledna na Kosíři je bohužel uzavřena.

http://www.historickekocary.cz/ http://www.zamekcechy.cz/

17.00 – Střížov – zahradní železnice

http://www.zahradnizeleznice.cz/

Předpokládaný návrat – do 19.30hod. na parkoviště pod školou

Pro členy spolku Osmička,z.s.(což jsou všichni rodiče, kteří v říjnu zaplatili příspěvek – tedy téměř úplně všichni rodiče našich žáků) je doprava zájezdu zdarma, vstupná si platí účastníci sami. Pro nečleny spolku(babičky, dědečkové, tety, strýcové….), kteří budou doprovázet děti, je cena dopravy 100,-Kč.

Svůj vážný zájem o zájezd stvrďte odevzdáním návratky a uhrazením částky 50Kč za každého dospělého a 15Kč za každé dítě. Tato částka bude použita k uhrazení vstupného do arboreta Makču Pikču. Návratky naleznete v sekci SRPDŠ – Osmička,z.s., VAše dítě také dostalo tištěnou podobu informací s návratkou. Návratku s platbou odevzdejte buď třídní učitelce nebo p.uč. Pavlíně Vaculíkové.

Schůzka výboru 17.1.2017

Hospodaření Osmička,z.s. pro tř. sch.

Příspěvek Osmičky

Od začátku letošního školního roku se z 15 nových notebooků těší žáci 2. stupně. Na jejich pořízení se společně podílely spolek Osmička, z. s. a škola. Spolek Osmička, z.s. přispěl výraznou měrou, a to částkou 129 588Kč. K tomuto kroku využití finančních prostředků z fondu rodičů se výbor rozhodl zejména proto, že naše škola má pouze 1 plně vybavenou počítačovou učebnu, ale na mnohé předměty se žáci ve třídě půlí a jedna polovina dětí tak nemohla kvalitně pracovat v některých předmětech, jako např. informatice či užité grafice ( původní notebooky byly zastaralé, pomalé, rozbité, bylo jich málo, a děti tak více čekaly, než se učily). Věříme, že takto vynaložené finanční prostředky přispějí k tomu, že žáci se budou lépe a radostněji učit:)

Schůzka výboru spolku Osmička 13.9.

Schůzka výboru spolku Osmička1.6.

Jako malý dárek našim žákům ke Dni dětí si letos Osmička, z.s. připravila poněkud netradiční oslavu – akci Sportujeme s Osmičkou. Zveme všechny děti naší školy i jejich rodiče a sourozence v neděli 12. 6.2016 od 12.hod. do 15.hod. do sportovního centra Sportcentrum Malenovice, kde si každý může podle libosti vyzkoušet, co ho zajímá. K dispozici kromě sportovních aktivit ( jako je badminton, sqash, pink-ponk, alpining, fly jóga, cvičení na trampolínkách, či využití posilovny) bude také sauna a whirpoolky. Restaurace nachystala pro naše rodinky speciální nedělní oběd za zvýhodněnou cenu, takže i maminky mohou oslavovat:) Náš žákovský parlament také chystá tradiční disciplíny, za jejichž splnění na každého čeká sladká odměna v podobě zmrzliny. Přijďte si tedy zasportovat, zasoutěžit nebo si jen tak odpočinout a příjemně strávit odpoledne. Na jednotlivé aktivity bude fungovat rozpis na místě a nezapomeňte na sportovní oblečení a obutí vhodné k přezutí do sportovních sálů!!

2016A

Schůze výboru Osmičky 25.4.2016

Schůze výboru Osmička 13.4.2016

Protože všechna občanská sdružení byla od 1. 1. 2014 transformována na spolky, a to automaticky zákonem č. 89/2012S., občanský zákoník, zástupci členů původního SRPDŠ v čele s předsedkyní Martou Ševčíkovou přistoupili k vytvoření nových stanov spolku tak, jak ukládá zákon, a v této souvislosti došlo také ke změně názvu spolku na Osmička, z.s. Nejedná se o spolek nový, Osmička, z.s. pokračuje ve všech aktivitách původního SRPDŠ a všichni členové původního SRPDŠ jsou také automaticky se všemi právy a povinnostmi členy spolku Osmička, z.s.

S navrhovanými stanovami měli všichni členové možnost seznámit se na stránkách školy v sekci SRPDŠ a na členské schůzi 5.3.2016 měli také možnost se k nim vyjádřit. Na této členské schůzi byly stanovy přítomnými členy přijaty, také došlo k volbě výboru spolku, k volbě předsedy a kontrolní komise.

Vážení přátelé,
dovoluji si vás pozvat na členskou schůzi Osmičky, zapsaného spolku, Základní škola Komenského 78, 763 02 Zlín-Malenovice.
Schůze se bude konat dne 5.3.2016 v 18 hodin v restauraci Na Rožku.

Program členské schůze:

1. Schvalování stanov spolku Osmička, zapsaný spolek
2. Volba členů výboru
3. Volba členů kontrolní komise
4. Hlasování
5. Diskuse

Děkuji všem za účast.
S pozdravem Marta Ševčíková

předsedkyně SRPDŠ

Zájezd do Národního divadla 25.6.2016:

Výbor SRPDŠ pořádá v sobotu 25.června 2016 pro žáky naší školy a jejich rodinné příslušníky autobusový zájezd do Prahy s návštěvou Národního divadla. Na programu je prohlídka největších historických památek hlavního města a v 18.00 hod. rodinné představení Čarokraj v Národním divadle. http://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/5691?t=2016-06-25-18-00

Zájezd je určen našim žákům a jejich rodinným příslušníkům. Doprava autobusem bude hrazena z fondu SRPDŠ. Vstupenky do Národního divadla si každý účastník hradí sám – 5. řada v přízemí – á 790Kč ( k dispozici 20 ks), 1. řada 1. galerie – á 290Kč (k dispozici 26ks).

Zájemci hlaste se s platbou vstupenek u paní učitelky Vaculíkové do pátku 12.2.2016.

Bližší informace ohledně odjezdu, časového rozvrhu a přesného programu budou na webu školy a účastníci zájezdu je dostanou písemně.

Školní večírek 2016, plakát zde:

P(III)

Vážení rodiče,

se svými nápady, připomínkami, pomocí a dotazy ohledně SRPDŠ se obracejte na třídní důvěrníky Vašich tříd. Kontakty na ně naleznete níže:

Třídní důvěrníci 2015/2016

schůzka 13.1.201610 Zář | 0 Replies