twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
25 Led

První pololetí školního roku 2020/2021 končí ve čtvrtek 28. ledna 2021. Vzhledem k tomu, že prezenční výuka probíhá v současné době pouze v 1. a 2. ročníku, obdrží VÝPIS VYSVĚDČENÍ v tento den jen žáci uvedených ročníků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo, že ostatním žákům budou vysvědčení (respektive výpisy vysvědčení) předána do tří dnů po návratu do školy.

Žáci na distanční výuce a jejich zákonní zástupci se mohou seznámit s hodnocením za 1. pololetí v internetové žákovské knížce, kde jim bude klasifikace uvedeného období zpřístupněna 28. 1. 2021 dopoledne.

V pátek 29. ledna 2021 jsou pololetní prázdniny, škola bude uzavřena, nebude v provozu ani školní jídelna, ani družina.

Pokud by došlo ke změnám ve způsobu výuky od 1. února, budeme Vás včas informovat.

Děkujeme, vedení školy.

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.