twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
16 Říj
Děti ze čtvrtých tříd se minulý týden zúčastnily výukového programu zaměřeného na dopravní výchovu – navštívily dětské dopravní hřiště v Malenovicích. V první části programu se děti seznamovaly s pravidly silničního provozu a s důležitými dopravními značkami. V druhé části programu absolvovaly jízdy, u kterých musely své znalosti uplatnit v praxi. Letos si vyzkoušely nově zrekonstruované dopravní hřiště. Novinkou je železniční přejezd a čerpací stanice. Dopravní výchově se budeme věnovat v průběhu celého školního roku a na jaře budou děti dělat průkaz cyklisty. Tak doufejme, že se jim to všem povede.
Naďa Klímková                                                                                    foto
Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.