twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
15 Led
anglictina

Vážení rodiče, upozorňujeme, že do 31. 1. 2019 má být uhrazena 2. splátka z ceny zájezdu do Velké Británie. Pokud se vaše dítě účastní tohoto zájezdu, uhraďte, prosím, do tohoto data částku 3000,- Kč na účet č. 267439020/0300, variabilní symbol 201902, do poznámky je nutné uvést jméno žáka.  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
12 Led
bez-názvu-e1402481909146-300x246

Ve čtvrtek 17. ledna 2019 se uskuteční sběr starého papíru a baterií. Balíky se sběrem noste, prosím, řádně zabaleny. Děkujeme  

9 Led
víčka

Vážení rodiče, chci poděkovat všem, kteří pravidelně sbíráte a posíláte po svých dětech uzávěry. Vím, že někde sbírá celá rodiče, spolupracovníci, kamarádi. Pravidelně posíláme zásilku do zlínské Astry, odkud putuje pomoc ke konkrétním lidem. Nyní se k Vám obracím s prosbou, zda byste mi mohli opět po dětech poslat velké igelitové pytle. Mám poslední. Vypadalo to, že  zásoby budu mít na delší dobu, ale vzhledem k Vaší pilnosti rychle zmizely. Děkuji všem za spolupráci a ochotu. Zapsala Ludmila Vajová, třídní učitelka IV. B.  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
4 Led
3114_cesky_jazyk_archiv-cj_1

Již před Vánoci se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili olympiády z jejich mateřského jazyka, tedy jazyka českého. Mohlo by se zdát, že není v čem soutěžit, vždyť přece tento jazyk všichni od narození ovládáme, ale autoři soutěže pro soutěžící připravili hned několik  zapeklitých úkolů, se kterými si museli poradit. A nejlépe si vedla Ema Vašková, hned za ní skončil Jan Lupač a na paty jim šlape Radovan Matulík. Všem soutěžícím gratulujeme a v okresním kole držíme palce Emě a Radovanovi.  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
21 Pro
vánoce

Ať se všechna starost zruší, ať zavládne pokoj v duši. Co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí. Pohodu, klid a žádné hádky, štěstí, lásku a krásné svátky! Milí rodiče a přátelé školy, děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám projevili v kalendářním roce 2018. Přejeme Vám i našim žákům příjemné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších a v novém roce 2019 pevné zdraví a mnoho úspěchů. Vedení a zaměstnanci Základní školy Zlín, Komenského 78  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...