twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
26 Čer
leto

Milí rodiče a přátelé školy, školní rok 2019/2020 byl rokem, jaký jsme nikdo nečekali a podařilo se nám ho zvládnout i díky vaší velké pomoci v době distanční výuky. Byla to velká zkušenost pro nás všechny a rádi bychom vám touto cestou poděkovali za spolupráci, trpělivost a ochotu, s jakou jste se do distanční výuky zapojili s námi. Věříme, že se po prázdninách setkáme ve školních lavicích a budeme nadále moci naplňovat poslání školy – poskytovat co nejlepší vzdělání pro naše žáky. Přejeme vám všem krásné léto. Vedení a zaměstnanci... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
22 Čer
hodiny

29. 6. – 10. 7. 2020 25. 8. – 31. 8. 2020 v době od 10:00 do 11:30 hodin v kanceláři školy, v nutných případech po telefonické domluvě.  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
22 Čer
skola_obrazek_150x1501

Vážení rodiče, Vysvědčení budou předávána už v pátek 26. června! Na 29. a 30. června je vyhlášeno ředitelské volno. 1. až 3. ročník V pátek 26. 6., žáci se shromáždí do 7:45 hod. na školním hřišti, kde jim bude v případě příznivého počasí vysvědčení předáno. Ihned po rozdání vysvědčení žáci odejdou domů nebo do družiny (provoz družiny do 12:15 hodin, jídelna už nebude vařit). 4. a 5. ročník V pátek 26. 6., žáci se shromáždí do 7:45 hod. na školním hřišti, kde jim bude v případě příznivého počasí vysvědčení předáno.... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
12 Čer
skola_obrazek_150x1501

Pozvánka ke stažení Vážení zákonní zástupci, dovoluji si Vás pozvat na informativní schůzku týkající se nástupu žáků do 1. ročníku. Prosím, přijďte s rouškou a bez dětí. Termín: 18. 6. 2020 Čas: 16.00 Místo: ZŠ Komenského 78, jídelna (vstup z ulice Komenského) Program: rozdělení žáků do tříd seznámení s třídními učitelkami a ukázka kmenové třídy organizační záležitosti (pomůcky a školní potřeby) informace k zahájení školního roku (družina, stravování…) diskuse Těším se na setkání s Vámi. Mgr. Petr Janečka ředitel školy  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
11 Čer
nahled

Během období distanční výuky proběhla výtvarná soutěž pro naše žáky. Soutěžící si mohli vybrat z následujících témat: Jaro, čas znovuzrození Dva roky prázdnin Karanténa Viry a bakterie Postapokalyptická společnos Rozhodování o vítězích nebylo vůbec jednoduché, nicméně následující práce nás oslovily víc, než ostatní svou hravostí, fantazií a originalitou. Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězům! 1. stupeň 1. místo 2. místo 3. místo 2. stupeň 1. místo 2. místo 3. místo  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
11 Čer
skola_obrazek_150x1501

Vážení rodiče, členové realizačního týmu projektu MAP II připravili pro rodiče krátký dotazník z období nouzového stavu. Vysledované závěry budou předány k prostudování na oddělení krizového řízení a obrany Magistrátu města Zlína, tak abychom byli připraveni vyhovět potřebám našich občanů. Online můžete vyplnit zde Pdf ke stažení a vytištění. Scan s odpovědí prosím na e-mail: prudil@rravm.cz do 19.6.2020.  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
8 Dub
skola_obrazek_150x150

Seznam uchazečů (dětí) přijatých k 8. dubnu 2020 si můžete prohlédnout ZDE  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
4 Kvě
skola_obrazek_150x150

Vážení rodiče žáků 9. ročníku, pravděpodobně jste zaznamenali, že od 11. května je možnost přípravy Vašich dětí na přijímací zkoušky ve škole. V přílohách jsou uvedeny podrobné podmínky, za kterých budou konzultace probíhat na naší škole + čestné prohlášení (ve formátu PDF a Word), které je nutné předložit při příchodu do školy. Vedení školy Přílohy: Čestné prohlášení (PDF) Čestné prohlášení (Word) Info ZZ 9. ročník – konzultace od 11.5.2020  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
6 Kvě
skola_obrazek_150x150

Vážení rodiče žáků 1. stupně, pravděpodobně jste zaznamenali, že od 25. května je možná přítomnost žáků 1. stupně ve školách. Nejedná se o plnohodnotnou výuku, děti budou plnit pod dohledem určeného pedagoga především úkoly shodné s distanční výukou. Mohou být ve skupinách po max. patnácti žácích (v našich podmínkách dle velikosti učeben jen 11 žáků na skupinu, zabezpečit jsme schopni max. 10 skupin), skupinu nemusí mít třídní učitelka. Děti navštěvující školní družinu mohou zůstat ve škole i odpoledne (max. do 16:00 hodin, oběd... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
14 Kvě
skola_obrazek_150x1501

Rodiče přihlášených žáků I. stupně obdrží po 20. 5. podrobné informace k pobytu ve škole prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žáci, kteří se přihlásili, jsou přijati. Vedení školy  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
29 Kvě
skola_obrazek_150x1501

Vážení rodiče, po 8. 6. 2020 neplánujeme přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Nadále bude probíhat pouze distanční výuka. Všichni žáci školy si v červnu vyzvednou své osobní věci ze skříněk (příp. tříd) a bude jim předáno vysvědčení. Podrobnosti budou k dispozici po 4. 6., kdy se bude konat pedagogická rada. Výuka bude do 26. 6., ve dnech 29. a 30. 6. bude ředitelské volno. Vedení školy  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
5 Čer
skola_obrazek_150x1501

Vážení rodiče, jak jste již byli informováni, vzhledem k prostorovým, personálním a organizačním možnostem naší školy zůstává do konce školního roku zachován systém docházky maximálně patnáctičlenných skupin žáků 1. stupně. Pro ostatní žáky, kteří v současnosti absolvují distanční výuku, jsme připravili harmonogram pro vyzvedávání osobních věcí a předávání vysvědčení. Ministerstvo školství má ještě vydat podrobné informace k vysvědčení, pokud by námi plánovaná organizace byla s tímto manuálem v rozporu, mohou se ještě níže... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
8 Čer
skola_obrazek_150x1501

Vážení zákonní zástupci žáků, v pátek 5. června jsme Vám rozesílali informace týkající se organizačních záležitostí, které souvisí s ukončením letošního školního roku. Nyní přidáváme základní principy, kterými se budeme řídit při hodnocení žáků za 2. pololetí. Tak jako jsme se po celou dobu mimořádných opatření co nejvíce snažili dodržovat metodické pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak i nyní budeme respektovat vyhlášku a metodický pokyn, které vydalo MŠMT 27. 4. 2020. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
8 Čer
letákonline výuka

Vážený pane řediteli, vážení pedagogové, vážení rodiče v příloze přeposílám leták “Podpůrná skupina rodičů“, na téma on-line výuka (nejen v době karantény) – proběhne 16.6.2020 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. V případě dotazu kontaktujte prosím paní Mgr. Martinu Stavjaníkovou na e-mail: stavjanikova@unko.cz. Příloha: leták.jpg S pozdravem a přáním hezkého dne! Jolana Kňourková Magistrát města Zlína Odbor školství Zarámí 4421, 760 01  Zlín tel.: +420 577 630 339 e-mail: JolanaKnourkova@zlin.eu www: www.zlin.eu  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...