twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
12 Pro
images

Již pošesté se v neděli 2. prosince otevřely brány naší školy pro akci Advent ve škole. Každý, kdo v toto sváteční odpoledne zavítal do naší školy, mohl se potěšit vystoupením našich čtvrťáků, kteří předvedli pohádku i vánoční příběh, šesťáci zazpívali vánoční písničky, chuťové buňky osvěžil pečený čaj od rodičů, perníková buchta od šesťáků, vafle či párek v rohlíku od osmáků. Ve vánočních dílnách  bylo možné si vyrobit báječné vánoční dekorace a na školním  trhu pořídit krásné dárky pro někoho blízkého.... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
11 Pro
images (1)

V úterý 27. listopadu se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, jehož se zúčastnilo 26 žáků osmých a devátých ročníků.  Letošní téma Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace prověřilo jejich znalosti o cestovatelích, myslitelích, panovnících  a jejich putování  do různých  koutů Evropy, šíření  myšlenek  i vynálezů. Za celkem 18 otázek bylo možné získat až 70 bodů a za úspěšného řešitele se může pokládat každý, kdo jich získal alespoň 42.  Nejvíce znalostí prokázal a naši školu na okresním... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
11 Pro
stažený soubor

20.listopadu se v Uherském Hradišti v Academic School uskutečnila již 6. dětská vědecká konference. Naši deváťáci na ní reprezentovali naši školu se dvěma svými  projekty. Jan Lupač představil svůj projekt o budování Karlo-Ferdinandovy  dráhy, který odrážel  Jendův  velký zájem o  železnici.  Dalších 16 žáků prezentovalo  společný projekt Válečné památníky kolem nás. Již v průběhu měsíce září si všímali pomníků, které často míjíme při cestě do školy, do práce, při procházkách, aniž bychom vnímali, co tyto památníky  sdělují.... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
5 Pro
růže

Tento týden obdržely děti objednané vánoční hvězdy. Celkově bylo zakoupeno 195 květin a přispěli jsme tak do sbírky částkou 19 500 Kč. Děkujeme všem, kdo si vánoční hvězdu zakoupili a přispěli tak na výzkum, kompenzační a relaxační pomůcky, monitory životních funkcí a jiné pro chod onkologie důležité přístroje, zútulnění nemocničního prostředí hemato – onkologického oddělení Dětské kliniky FN a LF UP v Olomouci. Za organizaci sbírky p. uč. Blokešová  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
4 Pro
sl.d.

Stalo se již tradicí, že nejméně jednou ročně zavítají do naší školy herci ze Slováckého divadla z Uherského Hradiště. Tak tomu bylo i dnes. V roce, kdy slavíme 100. let od založení republiky, se nám představili s dílem V. Válkové Velezrada se trestá. Představení se zúčastnili žáci 3. – 5. ročníků, následně celý 2. stupeň. Hlavní hrdinka Bára nás provedla Prahou před 100 lety. Na jejím příběhu mohli diváci poznat život tamější doby. Doby, kdy končila 1. světová válka a sen o samostatném státě se stával skutečností. Účinkující... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...