twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
29 Kvě
skola_obrazek_150x1501

Vážení rodiče, po 8. 6. 2020 neplánujeme přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Nadále bude probíhat pouze distanční výuka. Všichni žáci školy si v červnu vyzvednou své osobní věci ze skříněk (příp. tříd) a bude jim předáno vysvědčení. Podrobnosti budou k dispozici po 4. 6., kdy se bude konat pedagogická rada. Výuka bude do 26. 6., ve dnech 29. a 30. 6. bude ředitelské volno. Vedení školy  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
14 Kvě
skola_obrazek_150x1501

Rodiče přihlášených žáků I. stupně obdrží po 20. 5. podrobné informace k pobytu ve škole prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žáci, kteří se přihlásili, jsou přijati. Vedení školy  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
6 Kvě
skola_obrazek_150x150

Vážení rodiče žáků 1. stupně, pravděpodobně jste zaznamenali, že od 25. května je možná přítomnost žáků 1. stupně ve školách. Nejedná se o plnohodnotnou výuku, děti budou plnit pod dohledem určeného pedagoga především úkoly shodné s distanční výukou. Mohou být ve skupinách po max. patnácti žácích (v našich podmínkách dle velikosti učeben jen 11 žáků na skupinu, zabezpečit jsme schopni max. 10 skupin), skupinu nemusí mít třídní učitelka. Děti navštěvující školní družinu mohou zůstat ve škole i odpoledne (max. do 16:00 hodin, oběd... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
4 Kvě
skola_obrazek_150x150

Vážení rodiče žáků 9. ročníku, pravděpodobně jste zaznamenali, že od 11. května je možnost přípravy Vašich dětí na přijímací zkoušky ve škole. V přílohách jsou uvedeny podrobné podmínky, za kterých budou konzultace probíhat na naší škole + čestné prohlášení (ve formátu PDF a Word), které je nutné předložit při příchodu do školy. Vedení školy Přílohy: Čestné prohlášení (PDF) Čestné prohlášení (Word) Info ZZ 9. ročník – konzultace od 11.5.2020  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
8 Dub
skola_obrazek_150x150

Seznam uchazečů (dětí) přijatých k 8. dubnu 2020 si můžete prohlédnout ZDE  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
10 Dub
did_you_know_easter_in_france

Vážení rodiče, milí žáci, přejeme vám příjemné prožití velikonočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a radosti i v této nelehké době. Děkujeme vám za spolupráci, které si velmi vážíme. Ať jsou pro vás nadcházející svátky časem odpočinku a pohody v kruhu nejbližších. Vedení a zaměstnanci Základní školy Zlín, Komenského 78  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...