twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
14 Bře
anglictina

Vážení rodiče, upozorňujeme, že do 1. 4. 2019 má být uhrazena 3. splátka z ceny zájezdu do Velké Británie. Pokud se Vaše dítě účastní tohoto zájezdu, uhraďte, prosím, do tohoto data částku 2990,- Kč na účet č. 267439020/0300, variabilní symbol 201902, do poznámky je nutné uvést jméno žáka. Částku 100 GBP na vstupy bude vybírat p. uč. Sedláčková v den odjezdu u autobusu. Níže naleznete odkaz na bankovky, které již nejsou v platnosti – zkontrolujte si, prosím, zda jsou libry, které jste si proměnili, platné. https://www.bankofengland.co.uk/banknotes/withdrawn-banknotes  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
18 Bře
bez-názvu-e1402481909146-300x246

Ve čtvrtek 21.března 2019 se koná sběr starého papíru a baterií. Balíky se sběrem noste, prosím, řádně zabaleny. Děkujeme  

18 Bře
sumatra

GREEN LIFE – Česko-Indonéský projekt na ochranu deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat. Školní parlament se rozhodl zapojit do projektu neziskové organizace Green Life a proto pořádá sbírku na odkoupení části pralesa na Sumatře v Indonésii. Za každých 900 Kč je možné zakoupit 100 metrů čtverečních pralesa, o který se bude tato společnost starat, aby nedocházelo k jejímu odlesňování a vybíjení vzácných druhů živočichů pytláky. Pokud se rozhodnete tento projekt podpořit, můžete přispět jakoukoliv částkou. Tento nápad vzešel od dětí... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
18 Bře
recitace

Dne 7. března jsme jeli s nejlepšími recitátory z naší školy na okrskové kolo recitační soutěže na ZŠ Mikoláše Alše na Podhoří. Naše škola dosáhla skvělých výsledků – téměř všechny kategorie vyhráli žáci z naší školy. V nejstarší 4. kategorii vyhrála 1. místo Ema Vašková z 9.B s básní Román, ve třetí kategorii vyhrála 1. místo Zuzana Stará z 6.A s básní Alenka v říši divů, ve druhé kategorii vyhrál 1. místo Hubert Heralt ze 4.A s básní Znám jednoho dědečka, v první nejpočetněji zastoupené kategorii vyhrála 3. místo Rozárie... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
5 Bře
skola_obrazek_150x1501

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na prohlídku školy před zápisem do 1. ročníku. Čeká Vás prohlídka tříd, speciální hry, občerstvení a informace k samotnému zápisu. Těšíme se na Vás. Vedení školy  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...