twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
12 Úno

Ve čtvrtek 8. února se konalo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně v kategorii 2. až 5. ročníků. Děti měly připraveny velmi pěkné básně a úryvky textů. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci třídy, ochotu a úsilí, které věnovaly přednesu. Porotě se výkony všech přednášejících velmi líbily a na stupních vítězů stáli tito žáci:                                    foto

Kategorie 2. – 3. ročníků

1. místo Rozárie Kunovská, 2. A

2. místo Hubert Heralt, 3.A

3. místo Sabina Wolf, 3.B

Kategorie 4. – 5. ročníků

1. místo Zuzana Stará, 5.A

2. místo Tereza Pospíšilová, 4.B

3. místo Aneta Čapounová a Natálie Kalová, obě ze 4.A

Všechny děti, které se umístily na 1. a 2. místě budou naši školu reprezentovat v okrskovém kole. Přejeme jim mnoho štěstí!

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.