Deváťáci v roli učitelů

24/05/2023
Základní škola

V úterý 23. 5. si žáci devátých ročníků po dvouleté odmlce vyzkoušeli roli učitelů. Deváťáci se rozdělili do skupinek a každá si vybrala třídu, ve které si povolání učitelů vyzkoušeli. Neposadili se do lavic jako obvykle, ale museli se postavit před třídu plnou žáků 1. stupně. Skoro všichni se úkolu zhostili zodpovědně, připravili si zajímavá témata i pomůcky, kvízy, milionáře. Paní učitelky 1. stupně s přípravou deváťáku pomáhaly a byly s jejich výkony spokojené. Samozřejmě pro malé školáky práce s novými učiteli byla zpestřením výuky a příjemnou změnou.

Zapsala J. Pastyříková, IV.A