twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
6 Kvě
skola_obrazek_150x150

Vážení rodiče žáků 1. stupně, pravděpodobně jste zaznamenali, že od 25. května je možná přítomnost žáků 1. stupně ve školách. Nejedná se o plnohodnotnou výuku, děti budou plnit pod dohledem určeného pedagoga především úkoly shodné s distanční výukou. Mohou být ve skupinách po max. patnácti žácích (v našich podmínkách dle velikosti učeben jen 11 žáků na skupinu, zabezpečit jsme schopni max. 10 skupin), skupinu nemusí mít třídní učitelka. Děti navštěvující školní družinu mohou zůstat ve škole i odpoledne (max. do 16:00 hodin, oběd... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
4 Kvě
skola_obrazek_150x150

Vážení rodiče žáků 9. ročníku, pravděpodobně jste zaznamenali, že od 11. května je možnost přípravy Vašich dětí na přijímací zkoušky ve škole. V přílohách jsou uvedeny podrobné podmínky, za kterých budou konzultace probíhat na naší škole + čestné prohlášení (ve formátu PDF a Word), které je nutné předložit při příchodu do školy. Vedení školy Přílohy: Čestné prohlášení (PDF) Čestné prohlášení (Word) Info ZZ 9. ročník – konzultace od 11.5.2020  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
10 Dub
did_you_know_easter_in_france

Vážení rodiče, milí žáci, přejeme vám příjemné prožití velikonočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a radosti i v této nelehké době. Děkujeme vám za spolupráci, které si velmi vážíme. Ať jsou pro vás nadcházející svátky časem odpočinku a pohody v kruhu nejbližších. Vedení a zaměstnanci Základní školy Zlín, Komenského 78  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
8 Dub
skola_obrazek_150x150

Seznam uchazečů (dětí) přijatých k 8. dubnu 2020 si můžete prohlédnout ZDE  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
25 Bře
skola_obrazek_150x150

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, chtěli bychom upřesnit informace k organizaci zápisu, která bude vzhledem k mimořádným opatřením odlišná od původně zveřejněných pokynů. Zápis dětí do 1. tříd proběhne bez účasti dětí v původním termínu, tj. 3. dubna 2020 od 13:00 do 18:00 hodin. Nezapomeňte si vzít občanský průkaz, rodný list dítěte a roušku. Pro zákonné zástupce, kteří se nemohou v uvedenou dobu dostavit, nabídneme další dva termíny. Bližší podrobnosti k organizaci zápisu jsou uvedeny ZDE.  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...