twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
3 Zář
vychovny poradce

Mgr. Marcela Švendová Náplň činnosti výchovného poradce: · péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami · prevence školního neúspěchu · řešení kázeňských problémů · metodické vedení a koordinace asistentů pedagogů ve škole · spolupráce se speciálními pedagogy ve škole · kariérové poradenství – ve spolupráci s E. Koutnou · spolupráce s poradenskými zařízeními, dalšími institucemi, rodiči · prevence rizikového chování – ve spolupráci se školním metodikem prevence Konzultační hodiny pro rodiče – kdykoli dle telefonické... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
3 Zář
rozcestnik

Vážení rodiče, jmenuji se Naďa Klímková a od září 2019 jsem nastoupila do funkce školního metodika prevence na naší škole. Co je primární prevence a co je náplní práce školního metodika prevence? Dle MŠMT (2010) je primární prevence v širším slova smyslu výchova ke zdravému životnímu stylu a k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence rizikového chování. Podstatou školské primární prevence rizikového... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
3 Zář
víčka

Vážení rodiče, Prázdniny utekly jako vody a někteří z vás jistě poctivě odkládali vršky od PET lahví. Nyní je můžete začít posílat po svých dětech do školy. Již v minulosti putovaly k lidem, ke kterým se život zachoval krutě a potřebují pomoc nás všech. Většinou se jednalo o děti. Prosíme všechny o spolupráci a podporu. Tato činnost nás nic nestojí, věnujeme pouze malou chvilinku svého času. Uzávěry odevzdávejte prosím buď třídní učitelce, a nebo přímo mně. Postupně vás budeme informovat o tom, kdo se stal jejich příjemcem. Pokud vy sami... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
29 Srp
podekovani

Vážení rodiče, milí žáci, nezadržitelně se blíží konec prázdnin, ve škole se už pilně připravujeme na nový školní rok, a proto přikládáme základní informace k prvnímu dni školního roku 2019/2020. Vedení školy  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
29 Srp
astra

Nabídka kroužku Mladý technik-modelář, který je realizován v rámci implementačních aktivit projektu MAP II. Kroužek je určen dětem od 7 do 15 let, účast je bezplatná. Koná se v DDM Astra Zlín (Tyršovo nábř. 801). Zájemci mají na výběr 2 termíny: pondělí 14,30-16 h, pátek 15-16,30 h. Další informace poskytne p. Greš: m.gres@ddmastra.cz, tel. 778 097 976  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...