twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
18 Bře
recitace

Dne 7. března jsme jeli s nejlepšími recitátory z naší školy na okrskové kolo recitační soutěže na ZŠ Mikoláše Alše na Podhoří. Naše škola dosáhla skvělých výsledků – téměř všechny kategorie vyhráli žáci z naší školy. V nejstarší 4. kategorii vyhrála 1. místo Ema Vašková z 9.B s básní Román, ve třetí kategorii vyhrála 1. místo Zuzana Stará z 6.A s básní Alenka v říši divů, ve druhé kategorii vyhrál 1. místo Hubert Heralt ze 4.A s básní Znám jednoho dědečka, v první nejpočetněji zastoupené kategorii vyhrála 3. místo Rozárie... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
14 Bře
anglictina

Vážení rodiče, upozorňujeme, že do 1. 4. 2019 má být uhrazena 3. splátka z ceny zájezdu do Velké Británie. Pokud se Vaše dítě účastní tohoto zájezdu, uhraďte, prosím, do tohoto data částku 2990,- Kč na účet č. 267439020/0300, variabilní symbol 201902, do poznámky je nutné uvést jméno žáka. Částku 100 GBP na vstupy bude vybírat p. uč. Sedláčková v den odjezdu u autobusu. Níže naleznete odkaz na bankovky, které již nejsou v platnosti – zkontrolujte si, prosím, zda jsou libry, které jste si proměnili, platné. https://www.bankofengland.co.uk/banknotes/withdrawn-banknotes  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
5 Bře
skola_obrazek_150x1501

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na prohlídku školy před zápisem do 1. ročníku. Čeká Vás prohlídka tříd, speciální hry, občerstvení a informace k samotnému zápisu. Těšíme se na Vás. Vedení školy  

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
22 Úno
recitace

Krásné básnické nebo prozaické texty, velmi pěkný přednes, příjemná atmosféra, setkání lidí, které spojuje stejný zájem, tak bychom mohli charakterizovat školní kolo recitační soutěže. Konalo se dne 19. 2. 2019 ve školní knihovně. Sešlo se tu třicet žáků z šestého až devátého ročníku, kteří sem postoupili z třídních kol.  Výkony všech byly výborné a velmi vyrovnané, přesto porota vybrala vítěze, první dva žáci z každé kategorie nás budou reprezentovat v okrskovém kole. Kategorie šestých a sedmých tříd: 1. místo: Zuzana Stará... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
19 Úno
ssot

Vážení rodiče, následující zpráva se týká všech žáků devátých ročníků, kteří se hlásí na Střední školu obchodně technickou. Vyjádření Střední školy obchodně technické: Na základě rozhodnutí zřizovatele naší školy ze dne 11. 2. 2019 Vám oznamujeme, že ve školním roce 2019/2020 nebudeme přijímat žáky do učebních oborů – zámečník, elektrikář, montér suchých staveb a zedník. Jediným nabízeným oborem nového školního roku tak u nás nadále zůstává pouze výrobce obuvi. Do studijních oborů ukončených maturitní zkouškou... 

15 Úno
recitujeme

Ve čtvrtek 14. února se konalo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně v kategorii 2. až 5. ročníků. Děti měly připraveny velmi pěkné básně a úryvky textů. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci třídy, ochotu a úsilí, které věnovaly přednesu. Porotě se výkony všech přednášejících velmi líbily a na stupních vítězů stáli tito žáci: Kategorie 2. – 3. ročníků 1. místo:  Rozárie Kunovská, 3.A 2. místo: Heřman Ševčík, 3.B 3. místo: Lukáš Gajdůšek, 2.A Kategorie 4. – 5. ročníků 1. místo:  Hubert Heralt,...