twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
10 Zář

Vážení rodiče, v informativním letáčku jsou uvedeny podrobnosti k zápisu do 1. tříd, který se koná 9. dubna 2021: Zápis do ZŠ 2021

Pod následujícím odkazem najdete seznam přijatých uchazečů: Odkaz

Další informace naleznete na internetových stránkách https://zapisdozszlin.cz/, podrobnosti k organizaci zápisu na naší škole budou zveřejněny nejpozději v druhé polovině března na webových stránkách školy a ve vitríně u vchodu do budovy 1. stupně.

Povinná školní docházka

Odklad povinné školní docházky

Oznámení o přijetí

10 Zář | 0 Replies