twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
10 Zář

Projekt – Brány školy otevřené

Adoptovali jsme kamarády

V pátek 18. ledna 2013 probíhaly na naší škole volby. Nejednalo se však tentokrát o volby prezidentské, nýbrž o rozhodování, kterého kamaráda si adoptujeme. Rozhodování nebylo jednoduché, vždyť jsme si měli vybrat jen 2 a na pomoc jich čeká tolik! Nakonec naši žáci svým hlasováním rozhodli, že peníze, které se nám díky všem dobrým lidem podařilo dát dohromady na vánočním trhu, pomohou zajistit školní vzdělání Emmanuelu Madandovi z Ugandy a Kalpaně B.K. z Nepálu.

Připojujeme část dopisu z Nadace mezinárodní potřeby, která nám tuto adopci zprostředkovává:

Dobrý den, milé děti,

zdravím Vás a děkuji Vám za krásnou zprávu. Máme radost z Vaší obětavosti.

Údaje Emmanuela Madandy a Kalpany B. K. jsme ihned stáhli z našich internetových stránek a jsou připraveni k Vaší podpoře. Budou mít jistě radost, že se na světě našel někdo ochotný poskytnout pomoc neznámým dětem.

Všude, kde probíhá podpora dětí, rozvíjí naše partnerská organizace další pomocné aktivity a programy, které slouží lidem v jejich praktické i duchovní nouzi. O tom všem poskytujeme dárcům ucelené čerstvé informace v našem zpravodaji „Čerstvé zprávy“ (2x ročně). V tomto zpravodaji bývají také důležitá sdělení od nás pro všechny dárce a zasíláme jej všem. Snad Vám to nebude nepříjemné.

A naši noví kamarádi jsou zde .


K výběru kamaráda na adopci použijte tyto internetové adresy:

http://adopce.dchhk.cz/adopce/detikadopci

Informace k projektu Adoptujme kamaráda

informace k projektu – Adoptujme kamaráda


Projekt jako inspirace pro naše žáky

Letošním tématem Olympiády z českého jazyka ve slohové práci bylo: Za tohle ti patří dík. Náš projekt mimo jiné inspiroval žákyni 8.A k jejímu zpracování zadaného tématu. Přečíst si ho můžete zde.

slohová práce

10 Zář | 0 Replies