twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
10 Zář

Pro další práci s webem si vyberte jeden z následujících odkazů:

Školní řád

Pro více informací použijte prosím následující odkaz:

Školní řád

Dodatek školního řádu

Pro více informací použijte prosím následující odkaz:

Dodatek školního řádu

Cíl školy

Pro více informací použijte prosím následující odkaz:

Cíl školy

Omlouvání

Pro více informací použijte prosím následující odkaz:

Omlouvání

ŠVP

Pro více informací použijte prosím následující odkaz:

ŠVP platný od 1. 9. 2016.pdf

Čestné prohlášení

Pro více informací použijte prosím následující odkaz:

Čestné prohlášení

Žádost o opakování ročníku ze zdravotních důvodů

Pro více informací použijte prosím následující odkaz:

Žádost o opakování ročníku ze zdravotních důvodů

Žádost o slovní hodnocení

Pro více informací použijte prosím následující odkaz:

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o uvolnění žáka z předmětu, výuky

Pro více informací použijte prosím následující odkaz:

Žádost o uvolnění žáka z výuky předmětu – zdravotní důvody

Žádost o uvolnění žáka z výuky – z více předmětů, např. tréninky sportovců

10 Zář | 0 Replies