twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
23 Bře

Minulý týden probíhala během pondělí až středy materiální sbírka pro Ukrajinu. Práce žáků školního parlamentu je čistě dobrovolná a proto oceňuji jejich iniciativu, protože se v těchto dnech vzdali části svého volného času aby udělali, co je v jejich silách, pro pomoc lidem, zasaženým válkou. Věcí se sešlo opravdu hodně, do jednoho auta se všechny nevešly. Vybrané potraviny, hygienické potřeby a další dary jsme odvezli na sběrné místo ve Zlíně, kde nyní na ulici Zarámí pod Penny marketem funguje velký sklad, do kterého už mohou chodit samotní uprchlíci z Ukrajiny nebo tyto dary posílají, kde je zrovna třeba.

V rámci základního vzdělávání děti vstřebávají nejen vědomosti, ale i hodnoty, které je dobré zušlechťovat třeba i takovými činy, které nás utvrdí v přesvědčení, že silnější má slabšímu pomáhat, že za bezpráví je třeba se postavit, že máme být solidární s lidmi, kteří potřebují pomoc. Že na světě nejsme jen sami za sebe, ale že jsme součástí společnosti, vystavěné na demokratických základech.

Jménem školního parlamentu chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli, ať už do sbírky naší, či jiným způsobem vlastní cestou. Opravdu upřímně vám všem děkuji.

Mgr. Johana Proislová

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.