twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
29 Srp

1. ročník:

  • 7:45 – 8:00 – vítání prvňáčků (u vchodu z ulice Komenského do pavilonu

1. stupně) – uvedení do tříd

  • 8:00 – slavnostní zahájení školního roku ředitelem školy

Zákonné zástupce prvňáčků žádáme, aby měli v budově školy nasazené respirátory!

2. až 9. ročník:

  • 7:20 – 7:40 – příchod ostatních žáků do školy obvyklými vchody
  • 7:45 – 8:30 – zahájení školního roku s třídními učiteli

Upozorňujeme, že děti musí mít ve společných prostorách nasazenou roušku!

Testování 2. až 9. ročníků proběhne dne 1. září. Testování 1. ročníků proběhne 2. září. Žáci, kteří se nedostaví 1. září do školy,  budou v den  příchodu  otestováni  ve  vestibulu 2. stupně (zvoňte u hlavního vchodu školy na kancelář).

Provoz školní družiny bude zahájen 1. září 2021 od 8:30 do 13:30.

Od 2. září bude ŠD plně v provozu = 6:00 až 16:30 hod.

Provoz školní jídelny bude zahájen 1. září 2021 od 9:30 do 10:00.

Nabíjení karet v kanceláři vedoucí ŠJ u žáků, kteří neplatí inkasem (1. ročník + noví žáci):

středa 1. 9.: 7.15 – 7.40; 8.15 – 9.30

čtvrtek 2. 9. 7.15 – 7.40; 10.30 – 12.30

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.