twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
20 Kvě

Pokud vaše dítě nebylo přijato na střední školu, postupujete následujícím způsobem:

  • Můžete podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a to ve lhůtě tří pracovních dní od doručení rozhodnutí. Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy. Podrobné informace by měly být na webových stránkách dané školy.
  • Do dalších kol přijímacího řízení můžete podat libovolný počet přihlášek. Kontaktujte, prosím, zástupce ředitele školy O. Zdařila (mohou i samotní žáci ve škole), aby vám příslušný počet přihlášek vydal.
  • Na portálu zkola.cz jsou pravidelně zveřejňována volná místa na středních školách (viz odkaz dole, Excel dokument v odkazu). Jsou tam také všechny další důležité informace k dalším kolům přijímacího řízení, např. termín podání přihlášek.
  • Pokud bude vaše dítě přijato v dalším kole na SŠ, do 10 pracovních dní doručte škole zápisový lístek, i když jste podali odvolání na jinou školu. V tomto případě si můžete zápisový lístek vzít zpátky, pokud bude dítě přijato na základě odvolání na školu, kterou si původně vybralo.

Zde najdete podrobné informace k dalším kolům přijímacího řízení:

https://www.zkola.cz/ii-a-dalsi-kola-prijimaciho-rizeni-na-ss-ve-zlinskem-kraji/

Informace o zápisovém lístku:

https://www.zkola.cz/informace-o-zapisovem-listku/

Pokud budete potřebovat poradit s konkrétním problémem ohledně přijímacího řízení, jsem vám samozřejmě k dispozici.

Marcela Švendová, výchovná poradkyně

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.