twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
29 Dub

Březen byl odjakživa měsícem knihy. Aby si žáci sedmých a  devátých ročníků  tuto skutečnost připomněli, probíhala v jejich třídách  literárně-výtvarná soutěž „Zátiší s knihou“.  Úkolem dětí bylo vytvořit  jakoukoliv kompozici, ve které bude hlavní roli hrát kniha. Sešlo se velké množství opravdu hezkých prací, takže členové školního parlamentu  nakonec neměli úplně jednoduchou práci vybrat ty, které byly nejlepší. Hlasováním nakonec rozhodli takto:

Kategorie děvčat:

1. místo : Aneta Čapounová

2. místo: shodně Tereza Pospíšilová a Simona Minarčíková

Kategorie chlapců:

1. místo: shodně Daniel Hasík a Matěj Lhota

3.místo: Martin Ševčák

Všem gratulujeme a  jakmile se uvidíme, vítězové se mohou těšit na hezké odměny.

Vítězné i další hezké práce si můžete prohlédnout v příloze: Zátiší s knihou – soutěž-vyhodnocení

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.