twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
23 Dub

Žáci 9. ročníku:

Testování na naší škole proběhne v úterý 27. 4. 2021, žáci se dostaví k hlavnímu vchodu školy ve 14 hod.

Ti, co se potřebují otestovat, protože budou konat přijímací zkoušky, budou následně ve škole otestováni, obdrží potvrzení o provedení testu a zápisový lístek. V případě pozitivního testu, budou informování o dalším postupu. Žáci, kteří se netestují, obdrží pouze zápisový lístek a odchází domů.

Připomínáme, že žáci, kteří se hlásili v listopadu na umělecké a sportovní SŠ, ti již zápisový lístek obdrželi.

Žáci 5. ročníku, kteří se hlásí na víceletá gymnázia:

Testování na naší škole proběhne ve čtvrtek 29. 4. 2021. Žáci z V.A jsou v tomto týdnu ve škole, takže budou standardně testováni kvůli výuce a obdrží potvrzení o provedení testu a zápisový lístek. Žáci z V.B, kteří se hlásí na gymnázia, se dostaví k rannímu testování k hlavnímu vchodu školy v 7.40 hod. Všichni tito žáci také obdrží potvrzení o provedení testu a zápisový lístek.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je: negativní test (který není starší 7 dní) a žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky

základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

- Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.

Podrobné informace jsou v dokumentu MŠMT v příloze: Testování před přijímacími zkouškami.

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.