twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
16 Lis

Milí žáci, vážení rodiče,

s nástupem 1. a 2. ročníku 18. 11. 2020 do škol poslalo Ministerstvo školství nové podmínky pro stravování žáků, kteří jsou na distanční výuce. Přímo ve školní jídelně se mohou stravovat jen žáci (a zaměstnanci školy), kteří mají prezenční výuku. Ostatní si v případě zájmu musí stravu odebrat u speciálního výdajového okénka v menu boxu. Na naší škole bude výdajové okénko na rampě školní jídelny naproti hřišti. Žák musí být přihlášen k odběru obědů obvyklým způsobem vždy do 8:00 hodin. Protože cenu menu boxu není možné zahrnout do ceny oběda, musí mít každý při převzetí oběda nachystáno (kromě karty) 6,- Kč v drobných za menu box. Pro odběr stravy platí následující podmínky stanovené hygienou:

Výdej pokrmů do potravinových obalů pro žáky a personál distančního studia

Výdej pokrmů pro výše určenou skupinu strávníků bude realizován v čase od 12:30 do 12:45 hod. a od 13:30 do 13:45 hod., časově oddělen od stravování osob účastnících se prezenčního studia. Distanční strávníci si odebírají stravu do jednorázového obalu, jídlonosiče nebudou akceptovány. Takto vydaná  strava je určena k okamžité spotřebě bez skladování. Školní jídelna dodržuje výdejní tepotu pokrmu dle HACCP a zodpovídá za kvalitu a hygienickou nezávadnost pokrmu pouze do jeho výdeje. V první den nemoci má nárok zákonný zástupce dítěte/žáka na výdej pokrmu, taktéž do jednorázového potravinového obalu.

Protože se podmínky stanovované Ministerstvem školství (resp. Ministerstvem zdravotnictví) často mění, sledujte pravidelně Internetovou žákovskou knížku a webové stránky školy.

Děkujeme za pochopení – vedení školy.

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.