twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
9 Říj

Vážení rodiče, milí žáci,

dle krizového opatření přijatého na zasedání vlády dne 12. října 2020 byla zakázána osobní přítomnost žáků ve výuce, zatím pro období od 14. do 23. října 2020. Od 26. 10. do 30. 10. jsou prodloužené podzimní prázdniny zahrnující i státní svátek.

  • Výuka bude zabezpečována distanční formou. Dle novely školského zákona je distanční výuka pro žáky povinná, pokud se jí nemůže z nějakého důvodu účastnit, musí být omluven zákonným zástupcem prostřednictvím internetové žákovské knížky (IŽK).
  • V současné době připravujeme harmonogram distanční výuky, která by měla v 1. až 4. ročníku probíhat prostřednictvím Bakalářů, v 5. až 9. ročníku v prostředí Microsoft Teams. O harmonogramu výuky budete informováni prostřednictvím IŽK během středy 14. října.
  • Distanční výuka bude probíhat jen ve vybraných předmětech – ČJ, M, AJ, PRV, PŘV, VL na 1. stupni a ČJ, M, AJ, NJ, PŘ, Z, D, F, CH na 2. stupni.
  • Postupně budeme pokračovat v kontaktování zákonných zástupců, kteří v září v dotazníku vyznačili, že potřebují v případě distanční výuky technickou pomoc. Jsme schopni zapůjčit notebooky, bohužel však nemůžeme vyřešit případné problémy s připojením k internetu.
  • Žáci 5. až 9. ročníku, kteří budou mít problém s přihlášením k MS Teams, se mohou obrátit prostřednictvím Bakalářů na pana učitele Petra Bartoška.
  • Kdo by měl problém s přihlašováním do Bakalářů (ať už žák, nebo rodič), může kontaktovat zástupce ředitele Oldřicha Zdařila (e-mailem na zdaril@skolamalenovice.cz).
  • V době od 14. října do 29. října bude mimo provoz školní družina i jídelna!

Stejně jako na jaře nechceme v souladu s doporučením MŠMT a ČŠI žáky zahltit učivem, důraz bude kladen na hlavní předměty – matematiku, český jazyk a anglický jazyk.

Věříme, že společným úsilím toto náročné období překonáme.

Děkujeme všem za spolupráci – vedení školy.

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.