twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
21 Zář

Začátek školního roku máme úspěšně za sebou a všichni pilně opakujeme loňské učivo. Děti se půl roku neviděly a mnohé měly obavy z toho, jak bude začátek školního roku vypadat. Proto jsme věnovali první týden třídnickým hodinám. V rámci nich si třídní učitelé s dětmi povídali o tom, jak zvládali online výuku, co jim nešlo a proč. Děti sdělovaly spolužákům své zkušenosti a tak si každý pro sebe vyvodil závěry, jak zvládnout případnou další online výuku lépe.
Dalším tématem třídnických hodin byla práce s klimatem třídy, se vztahy mezi dětmi. Třídní kolektivy se nám prakticky rozpadly, některé děti nebyly celou dobu online výuky v kontaktu s žádným spolužákem. Jiní si vytvořili na sociálních sítích různé skupiny a s ostatními spolužáky nekomunikovali. Prostřednictvím her učitelé stmelovali kolektivy ve svých třídách a navodili atmosféru přátelství a důvěry. V takovém prostředí se lépe pracuje dětem i učitelům.
Posledním tématem třídnických hodin byla kyberšikana a ochrana soukromých dat na internetu. Děti se pohybovaly na sociálních sítích a to zvýšilo riziko kyberšikany. Z tohoto důvodu jsme všechny žáky školy seznámili s tím, co je to kyberšikana, jak se bránit a jak případnou kyberšikanu řešit.
Doufám, že podobných případů budeme řešit co nejméně a letošní rok zvládneme ve zdraví a v pohodě.
Naďa Klímková
školní metodik prevence

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.