twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
11 Čer

Vážení rodiče,

členové realizačního týmu projektu MAP II připravili pro rodiče krátký dotazník z období nouzového stavu. Vysledované závěry budou předány k prostudování na oddělení krizového řízení a obrany Magistrátu města Zlína, tak abychom byli připraveni vyhovět potřebám našich občanů.
Online můžete vyplnit zde

Pdf ke stažení a vytištění. Scan s odpovědí prosím na e-mail: prudil@rravm.cz do 19.6.2020.

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.