twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
8 Čer

Vážení zákonní zástupci žáků,

v pátek 5. června jsme Vám rozesílali informace týkající se organizačních záležitostí, které souvisí s ukončením letošního školního roku. Nyní přidáváme základní principy, kterými se budeme řídit při hodnocení žáků za 2. pololetí.

Tak jako jsme se po celou dobu mimořádných opatření co nejvíce snažili dodržovat metodické pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak i nyní budeme respektovat vyhlášku a metodický pokyn, které vydalo MŠMT 27. 4. 2020.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
 • V předmětech s výchovným zaměřením, u kterých v souladu s doporučením MŠMT neprobíhala distanční výuka, budeme z motivačních důvodů vycházet zejména z hodnocení za 1. pololetí.

  Klasifikaci budeme uzavírat 17. června, co se týká distanční výuky, poslední úkoly budou dětem poslány 15. června na následující týden. Učebnice se budou měnit až v září, jen žáci 2., 3. a samozřejmě 9. ročníku je odevzdají při vyklízení skříněk 15. až 17. 6. (viz informace rozesílané 5. června).

  Vedení školy

  Komentáře nejsou povoleny

  Comments are closed.