twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
5 Čer

Vážení rodiče,

jak jste již byli informováni, vzhledem k prostorovým, personálním a organizačním možnostem naší školy zůstává do konce školního roku zachován systém docházky maximálně patnáctičlenných skupin žáků 1. stupně. Pro ostatní žáky, kteří v současnosti absolvují distanční výuku, jsme připravili harmonogram pro vyzvedávání osobních věcí a předávání vysvědčení. Ministerstvo školství má ještě vydat podrobné informace k vysvědčení, pokud by námi plánovaná organizace byla s tímto manuálem v rozporu, mohou se ještě níže uvedené informace změnit.
Věci ze skříněk, případně učeben, si mohou žáci vyzvednout 15. až 17. června (podrobnosti viz níže), vysvědčení budou předávána už v pátek 26. června! Na 29. a 30. června je vyhlášeno ředitelské volno.

1. až 3. ročník
Vyzvedávání věcí ze šatních skříněk15., 16. a 17. června vždy v době od 15:30 do 16:30 hodin, vstup vchodem 1. stupně. Může přijít zákonný zástupce s dítětem, věci ze tříd budou buď přímo ve skříňkách (třídní učitelé mají většinou náhradní klíče), případně na lavičce před skříňkou.
Žáky 2. a 3. ročníku žádáme o přinesení učebnic ČJ, MA a PRV, abychom mohli vyřadit nevyhovující a koupit místo nich nové!
Vysvědčení - v pátek 26. 6., žáci se shromáždí do 7:45 hod. na školním hřišti, kde jim bude v případě příznivého počasí vysvědčení předáno. Ihned po rozdání vysvědčení žáci odejdou domů nebo do družiny (provoz družiny do 12:15 hodin, jídelna už nebude vařit).
Pro děti 1. až 3. ročníku nabízíme mimořádně na období od 1. do 17. července v čase od 7:15 do 15:00 pobyt ve školní družině. Děti by měly i možnost obědů, jejichž cena může být vyšší, než v době školního vyučování. Pro zabezpečení pobytu potřebujeme od zájemců do pátku 12. června poslat vyplněnou závaznou přihlášku, kterou najdete v příloze. Vyplněnou přihlášku můžete poslat systémem Komens na ředitelství školy, případně ji můžete vhodit do schránky u hlavního vchodu. Zákonní zástupci přihlášených dětí obdrží včas podrobné informace.

4. a 5. ročník
Vyzvedávání věcí ze šatních skříněk15., 16. a 17. června vždy v době od 15:30 do 16:30 hodin.
4.A a 4.C – vstup vchodem 1. stupně, věci ze tříd budou buď přímo ve skříňkách (třídní učitelé mají od některých náhradní klíče), případně na lavičce před skříňkou.
4.B – vstup žákovským vchodem k šatnám, kde budou mít nachystané věci ze tříd a vyprázdní si skříňky.
Vysvědčení - v pátek 26. 6., žáci se shromáždí do 7:45 hod. na školním hřišti, kde jim bude v případě příznivého počasí vysvědčení předáno. Ihned po rozdání vysvědčení žáci odejdou domů, jídelna už nebude vařit.

6. až 8. ročník
Vyzvedávání věcí ze šatních skříněk15., 16. a 17. června vždy v době od 10:30 do 11:30 hodin.
Vstup žákovským vchodem k šatnám, kde si vyzvednou věci ze své skříňky.
Vysvědčení - v pátek 26. 6., žáci se shromáždí do 7:45 hod. na školním hřišti, kde jim bude v případě příznivého počasí vysvědčení předáno. Ihned po rozdání vysvědčení žáci odejdou domů, jídelna už nebude vařit.

9. ročník
Vyzvedávání věcí ze šatních skříněk - 15., 16. a 17. června vždy v době od 10:30 do 11:30 hodin.
Vstup žákovským vchodem k šatnám, kde si vyzvednou věci ze své skříňky. Žáci současně odevzdají všechny učebnice!
Vysvědčení - v pátek 26. 6., žáci se shromáždí v 11:00 hod. na školním hřišti, kde jim bude v případě příznivého počasí vysvědčení předáno. Ihned po rozdání vysvědčení žáci odejdou domů, jídelna už nebude vařit.

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.