twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
6 Kvě

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

pravděpodobně jste zaznamenali, že od 25. května je možná přítomnost žáků 1. stupně ve školách. Nejedná se o plnohodnotnou výuku, děti budou plnit pod dohledem určeného pedagoga především úkoly shodné s distanční výukou. Mohou být ve skupinách po max. patnácti žácích (v našich podmínkách dle velikosti učeben jen 11 žáků na skupinu, zabezpečit jsme schopni max. 10 skupin), skupinu nemusí mít třídní učitelka. Děti navštěvující školní družinu mohou zůstat ve škole i odpoledne (max. do 16:00 hodin, oběd by byl zajištěn). Ranní družina nebude!

Abychom zjistili, zda jsme schopni organizačně vše zabezpečit, potřebujeme nutně znát počet dětí, které by školu navštěvovaly. Dejte nám proto, prosím, do úterý 12. 5. vědět, zda by Vaše dítě do školy chodilo a u dětí, které navštěvovaly školní družinu, poznačte, zda budete mít zájem o odpolední pobyt ve škole (do kolika hodin).

Pobyt ve škole se v žádném případě nedoporučuje osobám (dětem) s rizikovými faktory, a to ani dětem, které žijí ve společné domácnosti s rizikovou osobou, nebo se s ní pravidelně stýkají.

Zprávu pošlete prostřednictvím internetové ŽK (obecná zpráva na ředitelství z účtu zákonného zástupce).

Zákonní zástupci přihlášených žáků obdrží před nástupem podrobné informace.

Děkujeme, vedení školy.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.