twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
14 Úno

Ve čtvrtek 13. února se konalo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně v kategorii 2. až 5. ročníků. Děti měly připraveny velmi pěkné básně a úryvky textů. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci třídy, ochotu a úsilí, které věnovaly přednesu. Porotě se výkony všech přednášejících velmi líbily a na stupních vítězů stáli tito žáci:

Kategorie 2. – 3. ročníků

1. místo: Johana Sedláčková, 2.A

2. místo: Adéla Staňková, 3.A

3. místo: Věra Vabroušková, 3.A

Kategorie 4. – 5. ročníků

1. místo: Hubert Heralt, 5.A

2. místo: Rozárie Kunovská, 4.A

3. místo: Aneta Novosadová, 5.B

Všechny děti, které se umístily na 1. a 2. místě budou naši školu reprezentovat v okrskovém kole. Přejeme jim mnoho štěstí

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.