twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
3 Zář

Mgr. Marcela Švendová

Náplň činnosti výchovného poradce:

· péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

· prevence školního neúspěchu

· řešení kázeňských problémů

· metodické vedení a koordinace asistentů pedagogů ve škole

· spolupráce se speciálními pedagogy ve škole

· kariérové poradenství – ve spolupráci s E. Koutnou

· spolupráce s poradenskými zařízeními, dalšími institucemi, rodiči

· prevence rizikového chování – ve spolupráci se školním metodikem prevence

Konzultační hodiny pro rodiče – kdykoli dle telefonické domluvy

Konzultační hodiny pro děti – kdykoli dle domluvy, děti se mohou svěřit se svými problémy také anonymně prostřednictvím schránky důvěry

Kontakty: telefon: 577 102 187 e-mail: svendova@skolamalenovice.cz

Důležité kontakty:

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín, webová stránka: ZDE ,

Speciálně pedagogické centrum Zlín, webová stránka: ZDE

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.