twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
28 Čer

V sobotu 15. června se uskutečnila akce spolku Osmička,z.s., která byla věnována oslavě Den dětí a také Dne otců. Výbor spolku ji připravil jako společný výlet s úkoly. Sraz byl v 8.35 na nádraží  v Malenovicích, odkud jsme se vydali  vlakem do Vizovic  a odtud  naučnou stezkou k Janovu hradu. Po cestě  dětští turisté plnili úkoly a byli seznámeni s historií místa a pověstí. Za splněné  úkoly v cíli obdrželi balíčky s odměnou. V prostranství Janova hradu pak byly pro účastníky připraveny další hry, jako házení šišek do medvěda,  chůze na chůdách, střelba ze vzduchovky, hod na plechovky, hod kroužků na cíl, slack line, malování na obličej a další. Také v cíli bylo připraveno ohniště  a možnost opéct si špekáček + další občerstvení. Spolek pro obnovu Janova hradu  nám umožnil vystoupat na  vyhlídkovou věž, která je obvykle turistům nepřístupná. Pro účastníky byl také předveden krátký výcvik agility. Někteří účastníci v odpoledních hodinách využili možnosti  koupání v nedalekém zařízení Revika. Společně jsme se pak vydali zase zpět k vlaku – turistika ten den 8 km – a společně ještě navštívili čokoládovnu ve Vizovicích. Přálo nám počasí a nálada byla výborná, těšíme se zase někdy příště.

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.