twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
14 Čer

V úterý 11.6. proběhlo v 1. – 5. ročníku na prvním stupni Lesní putování, s jeho organizací nám pomáhali šikovní deváťáci. Jde o akci zaměřenou na zvyšování environmentálního povědomí, prohlubování spolupráce mezi dětmi v rámci různých věkových skupin.

Děti pátraly po fáborcích, během cesty na ně čekalo 7 hlídek, děti zde plnily nejrůznější vědomostní, zábavné, pohádkové i dovednostní úkoly, musely také prokázat, že jsou dobří kamarádi, umí si pomáhat a spolupracovat ve skupině. Děti s největším počtem získaných bodů dostaly diplom a sladkou odměnu.

Za letošní novinku považujeme Lesní putování pro mateřské školky, které se uskutečnilo o den později. Zúčastnily se ho všechny mateřské školy z nejbližšího okolí, zapojeny byly děti z pátých i devátých ročníků pod vedením p. učitelek. Jim i dětem, které se závodem pomáhaly, patří velký dík. Akce se podařila, počasí nám přálo a děti odcházely plny zážitků.

Za organizaci p. uč. Blokešová                                    foto

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.