twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
14 Bře

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že do 1. 4. 2019 má být uhrazena 3. splátka z ceny zájezdu do Velké Británie. Pokud se Vaše dítě účastní tohoto zájezdu, uhraďte, prosím, do tohoto data částku 2990,- Kč na účet č. 267439020/0300, variabilní symbol 201902, do poznámky je nutné uvést jméno žáka. Částku 100 GBP na vstupy bude vybírat p. uč. Sedláčková v den odjezdu u autobusu. Níže naleznete odkaz na bankovky, které již nejsou v platnosti – zkontrolujte si, prosím, zda jsou libry, které jste si proměnili, platné.

https://www.bankofengland.co.uk/banknotes/withdrawn-banknotes

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.