twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
22 Úno

Krásné básnické nebo prozaické texty, velmi pěkný přednes, příjemná atmosféra, setkání lidí, které spojuje stejný zájem, tak bychom mohli charakterizovat školní kolo recitační soutěže. Konalo se dne 19. 2. 2019 ve školní knihovně. Sešlo se tu třicet žáků z šestého až devátého ročníku, kteří sem postoupili z třídních kol.  Výkony všech byly výborné a velmi vyrovnané, přesto porota vybrala vítěze, první dva žáci z každé kategorie nás budou reprezentovat v okrskovém kole.

Kategorie šestých a sedmých tříd:

1. místo: Zuzana Stará ze 6. A

2. místo: Nela Hufová ze 7. A

3. místo: Samuel Huf ze 6. A, Anita Krunertová ze 7. A

Kategorie osmých a devátých tříd:

1. místo: Ema Vašková z 9. B

2. místo: Jitka Skorkovská z 8. B

3. místo: Adéla Hercíková z 9. B                                                    foto

Všem zúčastněným děkujeme za pečlivou přípravu, výběr zajímavých textů a za krásný přednes, vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších kolech.

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.