twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
15 Úno

Ve čtvrtek 14. února se konalo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně v kategorii 2. až 5. ročníků. Děti měly připraveny velmi pěkné básně a úryvky textů. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci třídy, ochotu a úsilí, které věnovaly přednesu. Porotě se výkony všech přednášejících velmi líbily a na stupních vítězů stáli tito žáci:

Kategorie 2. – 3. ročníků

1. místo:  Rozárie Kunovská, 3.A

2. místo: Heřman Ševčík, 3.B

3. místo: Lukáš Gajdůšek, 2.A

Kategorie 4. – 5. ročníků

1. místo:  Hubert Heralt, 4.A

2. místo:  Nikola Kuželová, 4.B

3. místo:  Adéla Žmolíková, 5.B

Všechny děti, které se umístily na 1. a 2. místě budou naši školu reprezentovat v okrskovém  kole. Přejeme jim mnoho štěstí!                    foto

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.