twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
15 Led

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že do 31. 1. 2019 má být uhrazena 2. splátka z ceny zájezdu do Velké Británie. Pokud se vaše dítě účastní tohoto zájezdu, uhraďte, prosím, do tohoto data částku 3000,- Kč na účet č. 267439020/0300, variabilní symbol 201902, do poznámky je nutné uvést jméno žáka.

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.