twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
11 Pro

20.listopadu se v Uherském Hradišti v Academic School uskutečnila již 6. dětská vědecká konference. Naši deváťáci na ní reprezentovali naši školu se dvěma svými  projekty. Jan Lupač představil svůj projekt o budování Karlo-Ferdinandovy  dráhy, který odrážel  Jendův  velký zájem o  železnici.  Dalších 16 žáků prezentovalo  společný projekt Válečné památníky kolem nás. Již v průběhu měsíce září si všímali pomníků, které často míjíme při cestě do školy, do práce, při procházkách, aniž bychom vnímali, co tyto památníky  sdělují. A právě po událostech, které pomníky připomínají, po osudech lidí, jejichž jména jsou na nich vyryta, pátrali deváťáci.  Práce to pro ně byla  často spojená s výlety, někdy až badatelská. Někteří z nich také například zjistili, že  na pomníku je jméno  jejich příbuzného. Každopádně se tímto způsobem dozvěděli mnoho zajímavých informací z obou světových válek, na konferenci  velmi zaujali, a některé dokonce svou prezentací dojali.

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.