twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
22 Říj

V rámci preventivních programů rizikového chování žáků na naší škole se páté a osmé třídy zúčastnily programu o kyberšikaně a o bezpečném chování na internetu. Lektory byly členové Policie ČR.

Také tápete v tom, jak ovlivnit chování svého dítěte na sociálních sítích?

Zkuste si s ním promluvit o následujících zásadách.

Některé poznatky o chování dětí na Webu:

* Děti jsou si vědomy, že o internetu vědí víc než rodiče

* Většina dětí ví, že nemají poskytovat osobní údaje, ale přesto jsou ochotny uvádět víc informací, než by povolili rodiče

* 14% dětí se osobně setkalo s někým, koho poznaly prostřednictvím internetu, ale jen 4% rodičů připouští, že k tomu mohlo dojít

* 44% dětí, které surfují internetem navštívilo pornografické stránky

* 30% dětí vidělo webové stránky obsahující násilí, zatímco tuto možnost připouští jen 15% rodičů

Zdroj: www.saftonline.org

Listina dětských práv na internetu

* Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci.

* Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.

* Mám právo uchovávat veškeré informace o sobě v tajnosti.

* Mám právo se na internetu cítit bezpečně a být v bezpečí.

* Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím.

* Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc.

* Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.

* Mám právo nahlásit dospělým každého, kdo se na internetu chová divně.

* Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.

* Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.

Jak bezpečně používat internet

1. Na internetu vystupuj pod přezdívkou nebo zkratkou svého jména, nepoužívej svoje jméno a příjmení. Jméno a příjmení se nedávej ani do e-mailové adresy.

2. Heslo nebo přihlašovací jméno své internetové schránky nebo jiného prostoru v internetu si nech jenom pro sebe. Nikdy ho nikomu neprozrazuj, ani nejlepšímu kamarádovi. Heslo by nemělo být jednoduché, mělo by obsahovat různé znaky a písmena, a čas od času by se mělo měnit.

3. Svoje jméno, příjmení, věk, adresu, důvěrné informace o sobě a svých blízkých nikdy nesděluj někomu, s kým ses seznámil v prostředí internetu. Pokud bys to chtěl udělat, poraď se se svými rodiči nebo jiným dospělým, kterého dobře znáš.

4. Svoje údaje také nepiš do registračních formulárů, které najdeš na internetu, dokud se neporadíš s rodiči nebo jiným dospělým.

5. Neposílej přes internet svoje fotografie nebo videa osobám, které neznáš. Pokud tě někdo k tomu přemlouvá nebo nutí, sděl to rodičům nebo jinému dospělému.

6. Nevydávej se za staršího, než jsi – možná je to dobrá zábava, ale nemusí být bezpečná.

7. Nescházej se s osobou, se kterou jsi se setkal na internetu. Ten, kdo na internetu vystupuje jako vrstevník (třeba ti pošle i fotografii), může být někdo úplně jiný. Pokud bys na takovou schůzku chtěl jít, tak výhradně v doprovodu rodičů nebo někoho dospělého. I kdyby Ti rodiče dovolili, abys šel sám, vezmi někoho s sebou.

8. Pokud se na chatu mluví o věcech, které jsou vulgární, ze kterých máš strach nebo zvláštní pocity, v chatu nepokračuj a upozorni rodiče nebo jiného dospělého.

9. Pokud dostaneš zprávu, která Tě ohrožuje, šokuje, uvede do rozpaků nebo Tě uráží, neodpovídej a upozorni na ni rodiče nebo jiného dospělého.

10. Navštěvuj jenom ty stránky, které jsou vhodné pro děti. Pokud narazíš na stránky, kde je vstup pouze pro dospělé, respektuj to. Nenech se tam pozvat ani nikým jiným.

11. Pokud Ti někdo na internetu nabízí něco velmi lákavého, vždy se poraď s rodiči nebo někým dospělým, než budeš reagovat. Velmi pravděpodobně se jedná o nepravdivou nabídku, která nemá čistý úmysl.

12. Svůj mail uváděj bez znaku @ – zavináč. Omezíš tak počet nevyžádaných a nevhodných e-mailů ve své e-mailové schránce.

13. Neotvírej přílohy e-mailů, které přišly z neznámé adresy.

14. Všechny informace, které jsi našel na internetu, nemusí být pravdivé, všemu nemusíš věřit.

15. Kromě internetu věnuj svůj čas i knihám, časopisům, divadlu, výstavám a podobně, abys měl zkušenosti i ze „skutečného“ světa. Internet nenahradí opravdový život. Zdroj: www.modralinka.cz

N. Klímková

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.