twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
14 Pro

Dne 7. 12. jsme se zúčastnili konference ENVOFÓRUM v Opavě, jejímž letošním tématem byla Doprava a ovzduší vs. světlo. Jednalo se již o druhý ročník Konference mladých aneb Envofórum pro um i naši budoucnost, konané pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka.

Na začátku jsme byli přivítáni významnými hosty, například europoslankyní K. Konečnou, náměstkem ministra životního prostředí V. Manem a dalšími klíčovými osobnostmi, které se podílely na projektu Emise.

První blok konference se týkal Dopravy a ovzduší, který měl všechny účastníky seznámit s ekologickou dopravou či projektem Zdravé město. Součástí tohoto bloku byla taktéž projekce nového dokumentu vytvořeného v rámci projektu Emise. V neposlední řadě na nás čekala show v podání Smokemana, který si pro nás připravil řadu zajímavých a poutavých pokusů.

Další blok se týkal Světla a ovzduší. Blok byl zahájen hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivem Vondrákem, který následně předával ocenění vítězům badatelských projektů. V této části konference si žáci Slezského gymnázia připravili pro účastníky pestrý program v podobě chemických pokusů, po nichž následovalo seznámení s problematikou světelného znečištění.

Závěrem konference byla soutěž s projektem Emise, která probíhala prostřednictvím chytrých telefonů.

Tímto bych také chtěla poděkovat žákům naší školy za účast.

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.