twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
29 Zář

V úterý 26. září se žáci osmých ročníků vydali na svou dějepisnou exkurzi. Protože se v učivu právě prokousávají dějinami 17. století, zamířili jsme do Velkých Losin, které v té době prosluly jako místo krutých  procesů s kacíři, z nichž desítky skončily jako čarodějnice na hranicích. Navštívili jsme  velkolosinský zámek, kde jsme si připomněli  znaky renesanční architektury a umění, ve zdejší papírně jsme zopakovali učivo o manufakturách a podnikání šlechty a v Šumperku v Geschaderově domě vyslechli celý příběh běsnění inkvizitora Bobliga. Ve škole nám to teď půjde samo! Na dopravu žákům přispěl spolek rodičů Osmička,z.s.

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.