twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
26 Čer
leto

Milí rodiče a přátelé školy, školní rok 2019/2020 byl rokem, jaký jsme nikdo nečekali a podařilo se nám ho zvládnout i díky vaší velké pomoci v době distanční výuky. Byla to velká zkušenost pro nás všechny a rádi bychom vám touto cestou poděkovali za spolupráci, trpělivost a ochotu, s jakou jste se do distanční výuky zapojili s námi. Věříme, že se po prázdninách setkáme ve školních lavicích a budeme nadále moci naplňovat poslání školy – poskytovat co nejlepší vzdělání pro naše žáky. Přejeme vám všem krásné léto. Vedení a zaměstnanci... 

Komentáře nejsou povoleny | More
22 Čer
hodiny

29. 6. – 10. 7. 2020 25. 8. – 31. 8. 2020 v době od 10:00 do 11:30 hodin v kanceláři školy, v nutných případech po telefonické domluvě.  

Komentáře nejsou povoleny | More
22 Čer
skola_obrazek_150x1501

Vážení rodiče, Vysvědčení budou předávána už v pátek 26. června! Na 29. a 30. června je vyhlášeno ředitelské volno. 1. až 3. ročník V pátek 26. 6., žáci se shromáždí do 7:45 hod. na školním hřišti, kde jim bude v případě příznivého počasí vysvědčení předáno. Ihned po rozdání vysvědčení žáci odejdou domů nebo do družiny (provoz družiny do 12:15 hodin, jídelna už nebude vařit). 4. a 5. ročník V pátek 26. 6., žáci se shromáždí do 7:45 hod. na školním hřišti, kde jim bude v případě příznivého počasí vysvědčení předáno.... 

Komentáře nejsou povoleny | More
12 Čer
skola_obrazek_150x1501

Pozvánka ke stažení Vážení zákonní zástupci, dovoluji si Vás pozvat na informativní schůzku týkající se nástupu žáků do 1. ročníku. Prosím, přijďte s rouškou a bez dětí. Termín: 18. 6. 2020 Čas: 16.00 Místo: ZŠ Komenského 78, jídelna (vstup z ulice Komenského) Program: rozdělení žáků do tříd seznámení s třídními učitelkami a ukázka kmenové třídy organizační záležitosti (pomůcky a školní potřeby) informace k zahájení školního roku (družina, stravování…) diskuse Těším se na setkání s Vámi. Mgr. Petr Janečka ředitel školy  

Komentáře nejsou povoleny | More
11 Čer
nahled

Během období distanční výuky proběhla výtvarná soutěž pro naše žáky. Soutěžící si mohli vybrat z následujících témat: Jaro, čas znovuzrození Dva roky prázdnin Karanténa Viry a bakterie Postapokalyptická společnos Rozhodování o vítězích nebylo vůbec jednoduché, nicméně následující práce nás oslovily víc, než ostatní svou hravostí, fantazií a originalitou. Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězům! 1. stupeň 1. místo 2. místo 3. místo 2. stupeň 1. místo 2. místo 3. místo  

Komentáře nejsou povoleny | More
11 Čer
skola_obrazek_150x1501

Vážení rodiče, členové realizačního týmu projektu MAP II připravili pro rodiče krátký dotazník z období nouzového stavu. Vysledované závěry budou předány k prostudování na oddělení krizového řízení a obrany Magistrátu města Zlína, tak abychom byli připraveni vyhovět potřebám našich občanů. Online můžete vyplnit zde Pdf ke stažení a vytištění. Scan s odpovědí prosím na e-mail: prudil@rravm.cz do 19.6.2020.  

Komentáře nejsou povoleny | More