twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
29 Lis
skola_obrazek_150x1501

Během tradiční akce Advent ve škole, která proběhne 1. 12. 2019 se nezapomeňte přijít podívat na výstavu ke 100. výročí měšťanky v Malenovicích, která bude v prostorách školní tělocvičny.  

Komentáře nejsou povoleny | More
26 Lis
DSC01741

Letošní adaptační pobyty šestých ročníků se kvůli velkému počtu dětí  uskutečnily ve dvou termínech. 6.A vyrazila na svůj pobyt do Hostětína 7. – 8. 10. 2019, 6.B je pak následovala o týden později, 14. – 15. 10. 2019. Cílem pobytů  je vzájemné poznání se, hry na podporu dobrých vztahů v kolektivu, stmelení  a nastavení pravidel. A co všechno jsme zažili a na co budeme vzpomínat? 1. Cestovali jsme vlakem. 2. Poznali jsme environmentální centrum Veronika v Hostětíně,  poznali, jak se dá šetrně chovat  k přírodě, moštovali jsme jablka... 

Komentáře nejsou povoleny | More
20 Lis
skola_obrazek_150x1501

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 proběhnou třídní schůzky a pohovory. Na prvním stupni od 15:30 – 17:00, na druhém stupni od 16:00 – 17:30.  

Komentáře nejsou povoleny | More
15 Lis
images

Již tradiční akce Advent ve škole se  letos uskuteční v neděli 1. 12. 2019. Už teď se na tuto akci otevřených dveří ve škole pilně připravujeme a těšíme se na Vaši návštěvu. Kromě trhu s krásnými výrobky našich žáků, dílniček, ve kterých si budete moci vyrobit  spoustu zajímavých věcí, občerstvení a vystoupení našich žáků chystáme i letos výstavu. A protože letošní rok je stý v pořadí, kdy žáci z Malenovic a okolí mohou navštěvovat   druhý stupeň školy v místě svého bydliště, bude naše výstava věnovaná právě  100 letům... 

Komentáře nejsou povoleny | More
13 Lis
mestanka (1)

Výbor spolku Osmička, z.s. svolává na čtvrtek 21. 11. 2019 členskou schůzi spolku. Schůze se uskuteční  v 15.15hod. v jídelně základní školy. Hlavním bodem programu je navržení a volba nového předsedy spolku za odstupující Martu Ševčíkovou, dále informace o aktivitách spolku a přípravy na akci Advent ve škole.  

Komentáře nejsou povoleny | More
7 Lis
stopky

V měsíci listopadu jsme pro žáky celé školy připravili v rámci oslav 100. výročí založení Měšťanské školy v Malenovicích vědomostní soutěž 100PNI TO. Nejdříve proběhla třídní kola, ze kterých vzešli soutěžící do jednotlivých ročníků. Žáci měli během daného časového intervalu vymyslet co nejvíce slov na dané téma. Ta se lišila a s přibývajícím věkem stoupala jejich náročnost. Žáci prvních tříd odpovídali ústně, ostatní písemně. Vítězové z jednotlivých ročníků: 1. ročník – Doležel Tomáš 1. B 2. ročník – Šilhánková... 

Komentáře nejsou povoleny | More