twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
29 Lis
skola_obrazek_150x1501

Během tradiční akce Advent ve škole, která proběhne 1. 12. 2019 se nezapomeňte přijít podívat na výstavu ke 100. výročí měšťanky v Malenovicích, která bude v prostorách školní tělocvičny.  

Komentáře nejsou povoleny | More
26 Lis
DSC01741

Letošní adaptační pobyty šestých ročníků se kvůli velkému počtu dětí  uskutečnily ve dvou termínech. 6.A vyrazila na svůj pobyt do Hostětína 7. – 8. 10. 2019, 6.B je pak následovala o týden později, 14. – 15. 10. 2019. Cílem pobytů  je vzájemné poznání se, hry na podporu dobrých vztahů v kolektivu, stmelení  a nastavení pravidel. A co všechno jsme zažili a na co budeme vzpomínat? 1. Cestovali jsme vlakem. 2. Poznali jsme environmentální centrum Veronika v Hostětíně,  poznali, jak se dá šetrně chovat  k přírodě, moštovali jsme jablka... 

Komentáře nejsou povoleny | More
20 Lis
skola_obrazek_150x1501

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 proběhnou třídní schůzky a pohovory. Na prvním stupni od 15:30 – 17:00, na druhém stupni od 16:00 – 17:30.  

Komentáře nejsou povoleny | More
15 Lis
images

Již tradiční akce Advent ve škole se  letos uskuteční v neděli 1. 12. 2019. Už teď se na tuto akci otevřených dveří ve škole pilně připravujeme a těšíme se na Vaši návštěvu. Kromě trhu s krásnými výrobky našich žáků, dílniček, ve kterých si budete moci vyrobit  spoustu zajímavých věcí, občerstvení a vystoupení našich žáků chystáme i letos výstavu. A protože letošní rok je stý v pořadí, kdy žáci z Malenovic a okolí mohou navštěvovat   druhý stupeň školy v místě svého bydliště, bude naše výstava věnovaná právě  100 letům... 

Komentáře nejsou povoleny | More
13 Lis
mestanka (1)

Výbor spolku Osmička, z.s. svolává na čtvrtek 21. 11. 2019 členskou schůzi spolku. Schůze se uskuteční  v 15.15hod. v jídelně základní školy. Hlavním bodem programu je navržení a volba nového předsedy spolku za odstupující Martu Ševčíkovou, dále informace o aktivitách spolku a přípravy na akci Advent ve škole.  

Komentáře nejsou povoleny | More