twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
16 Říj
náhled

Děti ze čtvrtých tříd se minulý týden zúčastnily výukového programu zaměřeného na dopravní výchovu – navštívily dětské dopravní hřiště v Malenovicích. V první části programu se děti seznamovaly s pravidly silničního provozu a s důležitými dopravními značkami. V druhé části programu absolvovaly jízdy, u kterých musely své znalosti uplatnit v praxi. Letos si vyzkoušely nově zrekonstruované dopravní hřiště. Novinkou je železniční přejezd a čerpací stanice. Dopravní výchově se budeme věnovat v průběhu celého školního roku a na jaře... 

Komentáře nejsou povoleny | More
14 Říj
mestanka

Letošní školní rok je pro nás  v historickém ohledu jedinečný. Ještě před 100 lety totiž  existovala v Malenovicích  jenom  tzv. obecná škola, což byl  vlastně  náš 1. stupeň a žáci  zde mohli chodit do školy jenom od  první do páté třídy. Pokračovací třídy byly pouze ve Zlíně a žáci tam museli docházet. Většinou pěšky. Avšak malenovickým občanům se  podařilo v září roku 1920 dosáhnout toho, že i v Malenovicích  byl založen druhý stupeň vzdělávání, tzv. měšťanka. První žáci usedli do lavic v budovách na Jarolímkově... 

Komentáře nejsou povoleny | More
11 Říj
náhled1

Nedávno se děti ze 3. B vydaly do lesa pátrat po malých obyvatelích lesa, kteří se před lidmi většinou skrývají. Dětem se ale podařilo několik lesních skřítků vypátrat, přestože se snažili maskovat. Někteří vypadali jako větvičky a suché listí, jiní jako kůra stromů, další měli tělíčko ze šišek, suché trávy či mechu. V naší fotogalerii si je můžete prohlédnout i vy, protože se dětem podařilo skřítky přemluvit, aby se nechali vyfotografovat.  

Komentáře nejsou povoleny | More
10 Říj
stopky

V rámci 100. výročí založení měšťanské školy v Malenovicích jsme na měsíc listopad připravili rychlostní vědomostní soutěž pod názvem 100PNI TO. Žáci budou během daného časového limitu plnit zadané úkoly. Otázky se budou lišit a s přibývajícím věkem bude stoupat jejich obtížnost. Soutěž proběhne na 1. i 2. stupni. Nejprve si třídní učitelé uspořádají třídní kolo, kde vyberou nejlepší tři řešitele do školního kola. Odtud potom vzejde ročníkový vítěz. Všem přeje hodně úspěchů organizační skupina L. Vajová, J. Pastyříková,... 

Komentáře nejsou povoleny | More
10 Říj
skola_obrazek_150x1501

Projekt podpora vzdělávání na ZŠ Komenského je spolufinancován Evropskou unií.  

Komentáře nejsou povoleny | More
3 Říj
náhled

Ve středu 25. září se uskutečnila na školním hřišti soutěž s názvem „Běháme stovku“. Vítězové třídních kol za vydatné podpory fandících spolužáků běželi velké finále běhu na 100 metrů. Všichni běžci si zaslouží velkou pochvalu, vítězové zaběhli výborné časy. Vítězi prvních ročníků se stali Johanka Rafajová z 1.A a z chlapců Kryštof Divoký z 1.B. Za druhý ročník podala z dívek nejlepší výkon Míša Mozgvová ze 2.B a z chlapců to byl Toník Zelda ze 2.B. Ilonka Mynářová a Libor Péček, oba ze 3.B vyhráli mezi všemi třeťáky. V... 

Komentáře nejsou povoleny | More