twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
16 Zář
beh

Milí učitelé a žáci, v rámci oslav stoletého výročí školy jsme si pro vás připravili první z řady různých soutěží, které vás v tomto školním roce čekají. Naše soutěž s názvem „Běháme stovku“ je určena dětem z prvních až pátých tříd. Ve všech třídách budou děti závodit v běhu na 100m. Vítězové třídních kol se ve středu 25. září zúčastní velkého finále na školním hřišti, kam je jistě přijdete povzbudit i vy.  

Komentáře nejsou povoleny | More
10 Zář
sber_150_150

Ve čtvrtek 12. 09. 2019 se bude konat sběr starého papíru a baterií. Balíky se sběrem noste, prosím, řádně zabaleny. Děkujeme.  

Komentáře nejsou povoleny | More
9 Zář
skola_obrazek_150x1501

V úterý 10. září 2019 se uskuteční mimořádné třídní schůzky, které se konají zejména z důvodu zavedení INTERNETOVÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY. Začátek v 16:00 hodin, účast alespoň jednoho zákonného zástupce nutná! Děkujeme, vedení školy.  

Komentáře nejsou povoleny | More
4 Zář
skola_obrazek_150x1501

Vážení zákonní zástupci, chtěli bychom Vás upozornit na nový a jediný způsob platby stravného v naší školní jídelně a to prostřednictvím  INKASA, které si zřídíte ve své bance ( možné na internetovém bankovnictví). Inkaso  je nutné zřídit do 20.9.2019 z důvodu stržení platby na měsíc říjen. Příslušné dokumenty k provedení této změny naleznete na webových stránkách školy, odkud si je vytisknete a pošlete vyplněné do školy. Doporučujeme si navolit vyšší limit, z důvodu budoucího zdražování cen stravného. Poslední možnost dobití... 

Komentáře nejsou povoleny | More
3 Zář
vychovny poradce

Mgr. Marcela Švendová Náplň činnosti výchovného poradce: · péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami · prevence školního neúspěchu · řešení kázeňských problémů · metodické vedení a koordinace asistentů pedagogů ve škole · spolupráce se speciálními pedagogy ve škole · kariérové poradenství – ve spolupráci s E. Koutnou · spolupráce s poradenskými zařízeními, dalšími institucemi, rodiči · prevence rizikového chování – ve spolupráci se školním metodikem prevence Konzultační hodiny pro rodiče – kdykoli dle telefonické... 

Komentáře nejsou povoleny | More