twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
22 Kvě
náhled

Ve čtvrtek 16.5. si žáci devátých ročníků opět vyzkoušeli roli učitelů. Deváťáci se rozdělili do skupinek a každá si vybrala třídu, ve které si povolání učitelů vyzkouší. Neposadili se do lavic jako obvykle, ale museli se postavit před třídu plnou žáků 1. stupně. Skoro všichni se úkolu zhostili zodpovědně, připravili si zajímavá témata i pomůcky, kvízy, prezentace s hádankami na interaktivní tabuli, dokonce představili své hudební nástroje a společně s dětmi si zazpívali. Paní učitelky 1. stupně s přípravou deváťáku pomáhaly. Samozřejmě... 

22 Kvě
images

V úterý 21.5. se čtvrté ročníky vydaly na svůj školní výlet. Autobusem se přesunuly do Permonia v Oslavanech, kde se žáci rozdělili do skupinek a v nich si plnili úkoly a získávali body v interaktivní hře Magic Permonium. Celá hra děti velmi bavila. Všichni byli odměněni malým talismanem permoníčkem. Potom jsme se přesunuli na zámek v Rosicích, prohlédli jsme si zámecké prostory a posvačili jsme v zámeckém parku. Celá akce se díky slušnému počasí vydařila a ve zdraví jsme se vrátili domů. Zapsala tř.uč. IV.A Jolana Pastyříková                         ... 

Komentáře nejsou povoleny | More
16 Kvě
skola_obrazek_150x1501

Vážení rodiče, dnes 16. 5. 2019 proběhnou třídní schůzky a pohovory pro I. stupeň v čase od 15:30 do 17:00 a pro II. stupeň od 16:00 do 17:30 .  

3 Kvě
utulek

V měsíci dubnu se mnoho škol zapojilo nejrůznějšími akcemi k oslavám Dne Země. My bychom rádi navázali na akce z uplynulých let, které byly díky Vám všem velmi úspěšné. Jedná se o materiální sbírku pro čtyřnohé kamarády, kteří dočasně žijí v psím útulku na Vršavě, než najdou opravdový domov. Proto Vás všechny opět prosíme o podporu. Němé tváře potřebují nejen kvalitní granule, konzervy, pamlsky a piškoty, ale pomohou i deky, pelíšky, obojky, vodítka, hračky nebo stelivo pro kočky. V minulých letech jsme hromadili i větší kusy textilu.... 

Komentáře nejsou povoleny | More