twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
29 Dub
denZeme

26. dubna se za krásného slunečného dne konaly na druhé stupni každoroční exkurze ke Dni Země. Letos se žáci 6. ročníku podívali do třídírny odpadu ve Zlíně – Loukách a zjistili, proč je dobré třídit a na co vše se dají odpadky znovu využívat. Žáci 7. ročníku zavítali do psího útulku na Vršavě a omrkli čtyřnohé kamarády, kterým taky naše škola pomáhá – ať už ve formě finanční či materiální sbírky. Žáci 8. ročníku se vydali svižným tempem na Mladcovou a navštívili skládku Suchý důl. Tuto návštěvu by měl absolvovat každý... 

Komentáře nejsou povoleny | More
25 Dub
p

V rámci projektu MAP II v ORP Zlín mohou školy, učitelé i rodiny využít nabídku specialistů podpory školských poradenských pracovišť. Mgr. Monika Fojtáchová podpora efektivní komunikace (žák – žák, učitel – žák, učitel – rodič, učitel – učitel), školní mediace a facilitace jako cesta k efektivnímu řešení konfliktu, supervize (pro pedagogy, individuální, případová, skupinová) podpora a spolupráce s metodikem prevence při tvorbě plánu preventivních aktivit, individuálně výchovného plánu u žáka s projevy problémového chování včasná... 

Komentáře nejsou povoleny | More
23 Dub
poezie

V úterý 16. dubna jsem se s Rozárkou Kunovskou a její básničkou O nezvedených kůzlatech zúčastnila krajského kola recitační soutěže. Nejmladší kategorie měla 11 soutěžících členů, hodnotili různí porotci ze základních uměleckých škol, kteří dětem poskytovali cenné rady pro další léta jejich soutěžení. Jelikož nejmladší kategorie, do níž Rozárka patří, je nepostupová, bylo pro ni  krajské kolo konečným cílem. Rozárce gratulujeme a do dalších let přejeme hodně dalších nejen recitačních úspěchů. Zapsala: p. uč. Blokešová  

Komentáře nejsou povoleny | More
15 Dub
IMG_20190329_140002

Každoročně  naši deváťáci vyrážejí po stopách  historie  za hranice našich severních sousedů – do Polska. Nejinak tomu bylo i letos. Učivo o jednom z nejhrůznějších období lidských dějin si žáci doplnili v   místech bývalého koncentračního tábora Oswietim I. a Oswietim II.  – Birkenau. Snad každého, kdo těmi to místy projde, osudy milionů zde umučených lidí zasáhnou. Aby naše dojmy  z Polska nebyly pouze tíživé, v Krakowě, který býval sídlem polských  králů, jsme si připomněli polskou středověkou historii a prošli se po... 

Komentáře nejsou povoleny | More
11 Dub
sumatra

Děkujeme všem, kteří svým dílem přispěli na sbírku k záchraně pralesa, a moc si vážíme toho, že vám záleží na ochraně životního prostředí. Dokázali jsme společně vybrat 11871 Kč, což stačilo na záchranu 13 arů deštného pralesa, které se díky nám stávají součástí česko-slovensko-indonéské rezervace Green Life na Sumatře.  

Komentáře nejsou povoleny | More
11 Dub
fyzika

Radovan Matulík z 8.A reprezentoval naši školu v okresním kole fyzikální olympiády, které se uskutečnilo 3. 4. na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť. A byl úspěšný. Dle kritérií FO se stal „úspěšným řešitelem“ okresního kola FO v kategorii F a z devatenácti soutěžících žáků z osmých tříd a odpovídajících ročníků osmiletých gymnázií okresu Zlín se umístil na pěkném 8.-9. místě. Okresní kolo je v této věkově nejmladší kategorii fyzikální olympiády posledním. Radovanovi blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.  

Komentáře nejsou povoleny | More