twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
16 Úno
knihovna

V uplynulých dnech navštívily obě 5. třídy místní knihovnu, kde pro ně byla připravena přednáška o dobrodružné literatuře. Paní knihovnice se jako vždy zhostila svého úkolu na jedničku. Představila dětem nejznámější autory tohoto žánru a přečetla několik ukázek z jejich děl. S mnohými jsme se seznámili i v hodinách čtení. Mezi našimi žáky jsou i takoví, kteří mají čtení jako svůj „koníček“ a paní přednášející tak mohli doplňovat. Ve druhé části si děti mohly prohlédnout nejrůznější knihy, přečíst si část příběhu.... 

Komentáře nejsou povoleny | More
15 Úno
ang

Dne 14. 2. se  na Gymnáziu Jany Pivečky ve Slavičíně konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.  Máme radost, že v konkurenci 16 zlínských škol zvítězil náš žák 9. A Vojtěch Slíva. Vojta prokázal vynikající znalosti v oblasti anglické gramatiky, poslechu i porozumění textu. Výborně si vedl také v mluvené části soutěže, kde bravurně hovořil na vylosované téma, dokázal výstižně popsat obrázek a také vymyslet příběh na základě několika slov. Vojtovi k vítězství moc gratulujeme a přejeme mu hodně štěstí do krajského... 

Komentáře nejsou povoleny | More
12 Úno
Wachau

Milí žáci 8. a 9. ročníků, letos pro vás připravujeme jednodenní zájezd do Rakouska, do krásného a malebného údolí WACHAU. Jedeme 4. května a cena zájezdu je 900 Kč. Zájezd je dobrovolný a můžou se hlásit žáci 8. a 9. ročníku. Během tohoto předprázdninového týdne budeme zjišťovat zájem o tento výlet, poté dobrovolníci obdrží přihlášku. Tu přes jarní prázdniny s rodiči vyplníte a přinesete i se zálohou 200 Kč p. učitelkám Matějkové nebo Kaplanové. Na přihláškách naleznete bližší základní informace a dále je pak budeme upřesňovat. Předminulý... 

Komentáře nejsou povoleny | More
12 Úno
20180209_123742

Jan Kledrovec ze VII.B v pátek 9. 2. 2018 obsadil krásné 3. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce. Výborně zvládl test z anglického jazyka a především přesvědčil porotu svými jazykovými schopnostmi během konverzace na vylosované téma, řešení situace a popisu obrázku. Janovi blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy. [Show as slideshow]  

Komentáře nejsou povoleny | More
12 Úno
náhled

Ve čtvrtek 8. února se konalo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně v kategorii 2. až 5. ročníků. Děti měly připraveny velmi pěkné básně a úryvky textů. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci třídy, ochotu a úsilí, které věnovaly přednesu. Porotě se výkony všech přednášejících velmi líbily a na stupních vítězů stáli tito žáci:                                    foto Kategorie 2. – 3. ročníků 1. místo Rozárie Kunovská, 2. A 2. místo Hubert Heralt, 3.A 3. místo Sabina Wolf,... 

Komentáře nejsou povoleny | More